Djursjukvården – Experternas råd för ökad tillgång

Djursjukvården – Experternas råd för ökad tillgång

I Agrias paneldiskussion inför publik under Almedalsveckan deltog sju experter som representerar djursjukvården och andra delar av djurvärlden. Under ledning av Kristin Kaspersen diskuterades den rådande veterinärbristen i samhället, orsaker och möjliga lösningar på den komplexa och allvarliga situationen.

– Jag är glad och stolt att vi lyckades samla den här gruppen av experter som har möjlighet att på olika sätt påverka djursjukvårdens framtid. Vi är många som kan bidra och det gäller att samla styrka och hitta kortsiktiga lösningar här och nu, men också en långsiktigt hållbar väg framåt för att bevara det starka, svenska djurskyddet, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Något av vad som sades under panelsamtalet:

Märit Bergendahl, är särskild utredare för den statliga utredningen ”En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur”. Hon berättar att utredningen bland annat tittar på hur staten ska kunna ta ansvar för djursjukvården och hon ser också över lagen om djursjukskötares legitimation. I utredningen finns även ett mindre uppdrag att se över hur konsumenter ska kunna jämföra priser på djurförsäkringar. Hon berättar att slutdatum för utredningen är förlängt till den 17 november.

Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben uppmanar djurägare att värna om sin veterinär. Han menar att det är ok att framföra sina åsikter och visa känslor, men det är aldrig ok att gå till personangrepp med hot eller glåpord mot djursjukvårdens personal. Här måste branschen gå samman och motarbeta det beteende hos vissa djurägare som göra att en del veterinärer mår dåligt och väljer bort sitt yrke.

Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna, menar att hon skulle behöva nyanställa ett femtiotal veterinärer för att kunna upprätthålla den beredskap som de har i uppdrag att erbjuda svenska djurägare. Hon ser även behov av att se över hur arbetsrutiner och rollfördelningar kan effektiviseras och eventuellt leda till fler yrkesroller och nya arbetssätt.

Maria Knutson Wedel, rektor, Sveriges lantbruksuniversitet, arbetar med att ta fram en mer flexibel utbildningsplan för veterinärer som kan öka antalet platser men också minska antalet platser om behovet vänder.

Susanna Stenberg Lewerin, styrelsemedlem i Sveriges Veterinärförbund, vill renodla veterinärens roll till att utföra det som kräver en medicinsk utbildning och medan andra yrkesroller kan avlasta med administration.

Här hittar du debattsamtalet i sin helhet.

Här ligger ett kortare filmsammandrag där var och en i panelen lyfter fram de viktigaste åtgärderna för vägen framåt.

Paneldeltagare:

Kees de Jong, vd, Svenska Kennelklubben
Maria Knutson Wedel, rektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna
Märit Bergendahl, särskild utredare i utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur
Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring
Susanna Stenberg Lewerin, styrelsemedlem i Sveriges Veterinärförbund
Fredrik Sten, hundcoach och TV-profil

Källa: Agria

Aktuellt