DITT ANSVAR SOM HUNDÄGARE

DITT ANSVAR SOM HUNDÄGARE

Det finns en del lagar, regler och förordningar som du som hundägare bör känna till. Dessa ska trygga vardagen för din hund, dina medmänniskor och andra djur. Här är några som vi anser att varje hundägare bör vara medveten om.

Har du koll på…

1.

MÄRKNING – När du köper en valp så har oftast uppfödaren ombesörjt den obligatoriska chipmärkningen, annars så ska du göra denna id-märkning innan hunden blivit fyra månader gammal. Köper du en hund som är över tre månader, och den inte redan är id-märkt, så ska du göra detta inom 14 dagar. Det är veterinärer och utbildade id-märkare som utför märkningen med microchip.

2.

HUNDREGISTRET – Hos Statens jordbruksverk finns Hundregistret. Här ska alla Sveriges hundar finnas registrerade. Det är du som hundägare som ska anmäla att du är ägare till hunden. Se till att registret hålls rätt uppdaterat genom att du även avregistrerar hunden när den avlider eller om du säljer den.

3.

MAT OCH VATTEN – Varje dag ska du ge din hund foder som garanterar att den får i sig tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Hunden ska ha fri tillgång till dricksvatten. Om du har hunden utomhus vid minusgrader ska du vara säker på att den kan dricka tillräckligt mycket vatten. Då ska du ge hunden vatten minst 2 gånger per dag.

4.

RASTNING – Alla hundar behöver daglig motion och ska vara utomhus varje dag. Du bör rasta din hund minst var 6:e timme under dagtid. Valpar och äldre hundar bör du rasta oftare.

5.

KUPERING – I Sverige får man inte enligt lag klippa/skära av delar av vare sig svans eller öron på hunden, om det inte är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl. Du får inte heller tejpa, binda eller på annat sätt tvinga upp eller ner öronen på en hund om det innebär lidande. Det här görs i vissa länder och på vissa raser som till exempel boxer och dobermann. Det finns dock hundar som har naturligt korta svansar som till exempel västgötaspetsen.

6.

STACKEL OCH EL – Halsband med inåtvända taggar, så kallade stackelhalsband, och halsband som ger elstötar är inte tillåtet att använda på hunden.

7.

HUNDGÅRD – Har du hunden ute i en hundgård/rastgård så måste den ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och blåst. Det ska finnas en hundkoja eller ett annat utrymme inomhus. Det ska också finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Även hur stort utrymmet ska vara för både koja och inhägnat område finns det minimikrav för. Om din hund är i en hundgård hela dagen ska du rasta den på en annan plats för att den ska få komma utanför hundgården åtminstone en gång per dag.

8.

BUR OCH LINA – Du får inte binda upp din hund inomhus, om det inte är för korta stunder vid till exempel vård av hunden. Utomhus är det inte tillåtet att låta hunden vara bunden mer är två timmar per dygn. Att ha hunden i bur inomhus är förbjudet (undantaget ”burvila” ordinerat av veterinär) om inte burens dörr är helt borttagen. En öppen burdörr räcker alltså inte.

9.

BILTRANSPORT – När hunden åker med i bilen så måste den sitta säkert i bilen. Det innebär att den måste sitta i en transportbur som i storlek är anpassad för hunden, bakom lastgaller eller i ett hundsäkerhetsbälte. Du måste även se till att hunden får skugga och god ventilation under färden. Att ha hunden löst i bilen eller att hålla den i knät är alltså olagligt och kan leda till böter.

10.

PARA HUNDEN – Om du vill ta valpar efter din tik så måste tiken vara minst 18 månader gammal innan den får paras. Om du sen skulle vilja ta en till valpkull inom 12-månader så måste tiken sen få vila i ett år innan hon får paras en tredje gång.

11.

VALPAR – När din tik fått valpar så får du inte skilja valparna från tiken, annat än tillfälligt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, och detta är i minst 8 veckor.

12.

STRIKT ANSVAR – Det är du som ansvarar för vad din hund gör när den är på allmän plats. Du måste se till att den inte stör eller skrämmer människor eller andra djur. Om hunden skadar någon eller förstör något blir du ersättningsskyldig. Har du tillfälligt hand om någon annans hund så är det även här du som har ansvaret för den hundens handlingar så länge den är i din vård.

13.

RÄTTSLIGA FÖLJDER – Du kan dömas till böter eller fängelse i högst två år om du döms för brott mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken. Om du har brutit mot djurskyddsreglerna, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

14.

ENSAM HEMMA – Hundar är flockdjur och flocken är du och din familj. Hunden vill vara där du är! Riktmärket att hunden ska rastas minst var sjätte timme betyder inte att den klarar att vara ensam under tiden där emellan. En valp ska till exempel vänjas att vara ensam och får om den är under fyra månader endast lämnas helt ensam under kortare stunder. Gamla och sjuka hundar ska inte heller lämnas ensamma för länge. Hänsyn ska också tas till hundar som genom sitt beteende visar tecken på oro och obehag när de blir lämnade ensamma.

15.

KOPPLAD – Mellan den 1 mars och den 20 augusti får inte din hund springa fritt i naturen. Det här beror på att under den här tidpunkten har många vilda djur ungar. Om du har din hund lös så måste den gå intill dig. Att du har god pli, och hunden kommer så snart du kallar, hjälper inte i detta läge. Ett fågelbo kan ligga på marken bara några meter ifrån där ni går, ett råddjurskid kan också ligga och trycka bara en bit ifrån. Har du hunden kopplad så har du kontroll och skogens ungar behöver inte bli skadade eller rädda.

Tips!

  • Hos jordbruksverket.se kan du läsa mer om hur du sköter din hund och vilka regler som gäller.

Om en hund far illa!

  • Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar regler och det är Länsstyrelsen som ser till att djurskyddslagen efterlevs och som kontrollerar djurskyddet i Sverige.
  • Det är till Länsstyrelsen du vänder dig om du misstänker att en hund far illa.

Aktuellt