Advokaten: Det kan vara brottsligt att inte ha koll på flexikopplet

Advokaten: Det kan vara brottsligt att inte ha koll på flexikopplet

De flesta hundägare kan nog känna igen sig i att ibland på promenaden låter vi tankarna fara och uppmärksamheten på hunden är inte vad den borde. Men visste du att det också kan vara brottsligt att inte ha koll på hunden i flexikopplet?

Har du då hunden lös, och en katt springer över vägen, en annan hund och hundägare kommer ut från skogen eller en joggare passerar dig i full fart på en trång passage, kan det bli tufft läge.

Viktigt visa hänsyn

Jag har själv tre stora hundar och vi rör oss mycket i skog och mark. På några av terrängstigarna där vi går eller springer dagligen ska gemensam hänsyn visas mellan joggare, hundägare, cyklister, svampplockare, barn osv. Själv springer jag ofta med hundarna och då med draghundarna i draglina framför mig. Om jag ska springa om någon ropar jag alltid ett tjugotal meter innan passage och förvarnar att vi kommer. Det tycker jag är att visa hänsyn. På samma sätt vill jag gärna att cyklister förvarnar mig om de kommer bakifrån.
Men vad har du som hundförare för juridiskt ansvar om din hund vid möte eller omkörning skadar någon? Kan dålig kontroll på hunden var brottsligt?

Alltid hundägarens ansvar, även vid olyckshändelser

En hundförare har enligt lagen om tillsyn över hund ett så kallat strikt ansvar att betala skadestånd för alla skador som hunden orsakar. Det innebär ett skadeståndsansvar även om skadan har uppstått ”bara” genom en olyckshändelse. Ett skadestånd ska ”reparera” skadan. Men har hundföraren då också gjort sig skyldig till ett brott och ha ett straffrättsligt ansvar? Enligt brottsbalken kan den som av oaktsamhet (typ varit klantig) och som orsakar annan person en kroppsskada som inte är ringa, dömas för vållande till kroppsskada. Med en hundägares strikta ansvar har du därför ett skadeståndsansvar även för olyckshändelser. Däremot krävs det att hundägaren tappat kontrollen över sin hund för att kunna dömas straffrättsligt, haft bristande tillsyn och varit oaktsam alltså. Polisanmäler man händelsen hamnar det under allmänt åtal och prövning av händelsen sker i tingsrätten för att få klarhet i om hundägarens beteende varit brottsligt. Samtidigt prövas skadeståndsanspråket.

Hur stora krav kan man då ställa på en hundägare? Relativt höga visar nya domar där domstolen ställer stränga krav på att hundägaren har kontroll på både hundar i flexikoppel och lösa hundar.

Flexikoppelfallet

En kvinna kom gående längs en cykelväg med sin hund. När hennes cykelväg korsade en annan cykelväg mötte hon en man med en schäferhund. När kvinnan såg schäferhunden blev hon rädd och tog upp sin hund i famnen. Schäferhunden, som var kopplad med ett så kallat rullkoppel/flexikoppel, hoppade upp på kvinnan och bet henne över hakan. Tingsrätten ansåg att om en hundförare använder ett flexikoppel så måste hundföraren vara särskilt uppmärksam på sin hund och sin omgivning. Vid möte med andra personer och hundar bör kopplet hållas så kort så att hunden inte kan springa fram till dessa. Tingsrätten tyckte att ägaren till schäferhunden inte hade haft den uppmärksamhet som krävs på sin hund. Genom att låta schäferhunden springa på långlina har ägaren accepterat och tagit en risk och orsakat skadan. Mannen dömdes för vållande till kroppsskada till dagsböter. Dessutom fick mannen betala skadestånd till kvinnan.

Text: Anna Öster, Advokat och Expert i Härliga Hund

Aktuellt