Den mystiska hundsjukdomen i Norge

Svenska kennelklubben, SKK, har beslutat att tillfälligt inte tillåta hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling och beskrivning i Sverige. Foto Getty Images

Senaste nytt

Den mystiska hundsjukdomen i Norge

Norska veterinärinstitutet hade igår, söndagen den 8 september, obducerat ytterligare tre hundar. Dessa har liknande fynd med tarminflammation som tidigare obducerade hundar har visat.

På den norska veterinärinstitutets hemsida finns följande information:

Bakteriologiska test bekräftar bakterierna Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringens hos två nya hundar, varav ett är ett prov från obduktion och ett är ett avföringsprov från en levande hund. Således hittades samma odlingsresultat i prover från totalt fem hundar (fyra obducerade och ett avföringsprov från en levande hund). Av dessa hundar är tre från Oslo och två från Akershus.

– Den ena bakterien är väldigt vanlig. Den kommer som en följd av onormala förhållanden i tarmen, och kan växa till sig och förvärra tillståndet. En annan bakterie som vi måste titta närmare på kan samspela med den första, säger Bjarne Bergsjø, forskare vid norska veterinärinstitutet till NRK.

En av de två bakterierna är känd för att kunna producera giftämnen, uppger myndigheten enligt NRK.

Börjar kartläggning

Det norska veterinärinstitutet har idag skickat ut registreringsformulär till veterinärer och djurkliniker över hela landet. Formuläret har utarbetats i samarbete med den norska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, NMBU veterinärhögskolan, veterinärföreningen och DyreID. Denna informationskartläggning är nödvändig eftersom det inte finns ett nationellt hälsoregister för hundar i Norge eller obligatorisk identifiering.

Inlämnade formulär ger förhoppningsvis mycket värdefull information för att spåra orsaken till sjukdomen. Man har fortfarande många ofullständiga analyser och sökandet efter orsaken till den akuta sjukdomen kommer troligen att fortsätta under en tid. Det norska veterinärinstitutet kommer nu att fortsätta att leta efter specifika virus. Vidare kommer institutet att leta efter andra smittämnen.

Vad har hunden ätit?

Vi har fått rapporter om hundar med blodig diarré från hela landet, skriver man på hemsidan. Huruvida dessa tillhör ett möjligt utbrott är för tidigt att säga, det kan också finnas andra skäl. Förutom tidigare råd, uppmanas hundägare med sjuka eller döda hundar att behålla prover av vad hunden har ätit de senaste 14 dagarna om möjligt.

Svenska Jordbruksverket går ut med följande information:

Ett antal hundar har den senaste tiden insjuknat i Norge i en svår diarré. Flera hundar har dött.

Eftersom vi ännu inte vet vad som är orsaken till hundarnas tillstånd och om det finns ett samband mellan dessa fall kan vi i dagsläget inte ge några rekommendationer angående resor med hundar till och från Norge.

Det finns inga restriktioner om att åka över gränsen. Som alltid ska man tänka på smittskyddet när man reser – inte resa med sjuka djur, inte låta sina djur hälsa på andra och undvika närkontakt med andra hundar.

Här kan du följa utvecklingen:

https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi

https://www.sva.se/ej-i-meny/sjuka-hundar-i-norge

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/sjukahundarinorge.4.5f2ee21316cfe5d9420c58e0.html

 

ANNONS

Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Veterinären svarar

Hund hos veterinär

Distriktsveterinärerna: Hjälp finns om hunden blir akut sjuk

Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Blodgivare

Hundar som räddar (varandras) liv

Våra experter

Vad ska jag göra om min hund blir ormbiten?

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?