Dålig hörsel och demens hänger ihop

Dålig hörsel och demens hänger ihop

Tycker du att din hund börjar bli lite förvirrad? Åldersdemens finns hos hundar precis som människor. Nu har en ny studie undersökt sambandet mellan dålig hörsel och demens. Och det visar sig att de hänger ihop.

”Hos människor vet vi att åldersrelaterad hörselnedsättning beräknas påverka en tredjedel av personer över 65 år”, säger Natasha Olby vid North Carolina State Universitet.

Därför har man valt undersöka sambandet mellan hörselnedsättning och demens hos äldre hundar. 

Hörselnedsättning bidragande orsak

”Vi vet att graden av kognitiv försämring är cirka 30-40 procent snabbare hos personer med åldersrelaterad hörselnedsättning”, säger Olby. ”Och att hörselnedsättning är en större bidragande orsak till risk för demens än till exempel högt blodtryck eller fetma.”

Frågan är, gäller detta också hundar?

Jämförde hörselresultat

I studien utvärderade Olby och kollegor 39 äldre och sjuka hundar. Auditiva och kognitiva tester utfördes på varje hund och deras ägare ombads att fylla i två vanliga frågeformulär – ett fokuserat på kognitiv förmåga och det andra på livskvalitet.

När forskarna jämförde hörselresultaten med ägarnas svar på frågeformulären om livskvalitet fann de ett samband. Poängen relaterade till vitalitet och sällskap minskade avsevärt när hörseln försämrades.

Samma koppling som hos människor

”Denna studie indikerar att samma koppling, som finns hos människor, även finns hos åldrande hundar. Och eftersom vi kan behandla hörselnedsättning hos hundar, kan vi kanske lindra några av dessa andra problem.”

Studien visas i Journal of Veterinary Internal Medicine. Margaret Gruen, biträdande professor i beteendemedicin vid NC State, är medförfattare till arbetet.

Aktuellt