Bristande innehållsmärkning på hundgodis

Bristande innehållsmärkning på hundgodis

Råd & Rön har tittat närmare på näringsinnehåll, mögelgifter och märkning för 15 populära hundbelöningar, som har spannmål eller vegetabiliska biprodukter högst upp i ingredienslistan. Närmare en tredjedel av dem lever inte upp till det näringsinnehåll som utlovas på förpackningen.

Vid undersökningen skickades 15 sorters ”belöningsgodis” för hundar till labb för att undersöka om det angivna näringsinnehållet stämmer överens med innehållet. Fyra produkter lever inte upp till kraven på hur väl det uppmätta näringsinnehållet stämmer med det faktiska innehållet.

En produkt har dragits tillbaka

Störst avvikelser hittade man i Favorit Träningsmix, som har dragits tillbaka efter testet. Biltema Mjukgodis ben klarar näringsinnehållet, men här har man missat att tala om på förpackningen vilken typ av foder det handlar om. I många fall är det också svårt eller omöjligt att få veta vilken typ av kött eller andra ingredienser som använts i produkten.

Liten förekomst av mögelgifter

Även när hundgodistillverkarna uppfyller lagens krav på märkning lämnar de en del i övrigt att önska för den husse eller matte som vill veta vad hunden får i sig. På nio av de 15 sorter som Råd & Rön har testat finns det till exempel inte angivet vilken typ av kött eller proteinkälla som ingår. På övriga nämns ofta bara en av flera proteinkällor.

Att man valt att testa produkter med stor andel spannmål beror på att det finns en ökad risk för mögelgifter i form av aflatoxiner, som till exempel kan orsaka leverskador, i den typen av foder. Aflatoxin hittades i två av dem: Treat Eaters Treats for your dog och Trick & Treats Lamm- & Rissnittar. I båda fallen ligger dock halterna långt under gränsvärdet på tio mikrogram per kilo som finns satt inom EU.

Källa: Råd & Rön

Aktuellt