Barf och färskfoder kräver god hygien

Barf och färskfoder kräver god hygien

Brukar du ge din hund rått kött, det vill säga färskfoder eller barf? Läs då detta. Stickprovskontroller visar att det kan innehålla hälsofarliga bakterier.

I slutet av augusti 2018 genomförde Råd&Rön en stickprovskontroll hos ett 15tal tillverkare för att kartlägga eventuell förekomst av hälsofarliga bakterier i rå hundmat med kött eller fisk, dvs barf eller färskfoder. I flera av dem återfanns olika typer av bakterier som i och för sig lär vara ofarliga för en frisk hund, men kan vara skadliga för människor. Höga halter av i sig ofarliga bakterier kan också tyda på otillfredställande hygien. Bland annat påvisades campylobakter, listeria och antibiotikaresistenta ESBL-bakterier som kan bidra till att sprida antibiotikaresistens, exempelvis genom hundens avföring.
Vi frågade de berörda hundmatsföretagen varför det finns bakterier i fodret, och vad man som konsument kan göra för att inte riskera att få någon smitta.

Men först några goda råd för hantering av rå hundmat:

• Förvara fodret skilt från livsmedel, i försluten förpackning och/eller i särskilt fack i frysen.
• Använd tinat foder inom 24 timmar, återfrys aldrig.
• Tvätta alltid händerna efter hantering med varmt vatten samt en bra tvål eller diskmedel.
• Använd inte samma redskap för färskfoder som till andra livsmedel.
• Rengör och diska hundens matskål regelbundet med hett vatten och diskmedel eller äppelcidervinäger.
• Låt inte små barn komma åt fodret eller foderskålen.

VOMOGHUNDEMAT

I produkterna Vomoghundemat Active och Taste återfanns campylobacter jejuni.

”Vi som leverantör/tillverkare köper våra råvaror på de slakterier som tillhandahåller livsmedel. Vi köper och använder de delar människan inte vill ha. Dvs t ex kycklingskrov, vom, vissa organ och köttavskär. Detta betyder att köttet går igenom en rad prover innan det hamnar i butik. Djuruppfödaren gör tester, slakteriet gör tester, vi gör tester, norska livsmedelsverket gör tester samt att svenska jordbruksverket gör tester. Om någon farlig bakterie upptäcks stoppas produktionen alternativt återkallas råvaran. Detta är samma rutiner som för humanvara. Vi gör ständigt även egenkontroller av vår utrustning och förvaringslokaler (frysrum).”

Oprocessat (rått) kött kan innehålla bakterier i olika mängd. Lite beroende på köttslag och ursprung, och givetvis även beroende på hantering. Precis som Råd och Rön skriver så är bakterierna som framkommit i testet ofarliga för hundar. Deras tarm-/matspjälkningssystem är gjort för att hantera rått kött med de eventuella bakterier som finns där.
Vi rekommenderar våra konsumenter att hantera färskfoder precis som de råa köttråvaror de inhandlar till sig själv.
Carl Haglind, Vomoghundemat

MUSH

I Mush Adultfoder med nöt, gris och kyckling hittades antibiotikaresistenta ESBL-bakterier.

” I fråga om ESBL-bakterier så vet vi att det förekommer i hela Norden på rå kyckling som säljs som livsmedel i dagligvaruhandeln, och därför så vet vi att det kan förekomma även i färskfoder. Det positiva är att användningen av antibiotika nu minskar och det kommer förhoppningsvist leda till att allmänna förekomsten av ESBL-bakterier också minska. Det främsta vi gör rent konkret är att öka dialogen kring förebyggande av ESBL-bakterier med våra leverantörer. Viktigaste i förebyggandet är att våra leverantörer inte använder regelmässigt antibiotika till kycklingarna. Sen jobbar vi mycket med leverantörerna kring slakthygien och val av råvaror för att undvika kontaminering av resistenta bakterier på köttet. I övrigt så jobbar vi aktivt med Jordbruksverket i Finland (Evira) på hur vi minimerar och bedömer riskerna med ESBL-bakterier.
Vi utgår i vår kommunikation från att våra produkter är trygga och säkra att använda både för hundar och katter. Vi vill samtidigt påminna alla om hur man hanterar rått kött.”

Magnus Pettersson, Mush

REAL FÄRSKFODER

I fodret Salmo plus från Real färskfoder hittades antibiotikaresitenta ESBL-bakterier samt Listeria monocytogenes.

”Vi testar vårt foder regelbundet och gör kontroller på lager och frys. Fabriken som gör vårt foder kontrollerar också regelbundet precis som Jordbruksverket gör sina tester och vi tre har fått andra resultat än de Råd och Rön anger vilket gör att vi blir lite fundersamma. Vår kyckling kommer från Norge som är det land som har minst antibiotika i sina djur och absolut minst ESBL i hela världen. Vi tar endast kött från djur och slakterier som är till humanföda.

Dvs det som blir över efter att man tagit de fina bitarna till människor. Vilket är bra ur både miljö och ekonomisk synsätt och främst ur kvalitétsynpunkt. Det är mycket större krav på råvaror till människor än på djurfoder. Vi vill också att man ska ta till vara på så mycket som möjligt av varje djur. Om en farlig bakterie upptäcks så stoppas produktionen direkt och råvaran återkallas. Det är samma rutiner som för humanföda. Vi gör ständigt även egenkontroller av vår utrustning och förvaringslokaler (frysrum).
Som sagt det är viktigt att som användare att förvara fodret i sluten behållare i kylskåpet och vara noga med att tvätta händer, skärbrädor, bestick, matskålar osv. Bakterierna är inte farliga för hundarna som Råd och Rön skriver, men kan vara det för oss precis som när vi hanterar rå kyckling i köket.”

Ingela Janlert, Real färskfoder

FODAX

Höga halter av Enterobacteriaceae i Fodax Premuimfoder.

” När man gör denna typ av jämförelse måste man beakta vilka råvaror fodret innehåller. Eftersom de flesta arter inom familjen har fekalt ursprung, t.ex. Enterobacter kommer alltid foder som innehåller mage och eller tarm ha högre närvaro av Enterobacteriaceae än andra, det är helt naturligt.

Denna typ av test kan vi som tillverkare använda oss av i vårt interna kontrollsystem för att kontrollera den hygieniska kvalitén och fodersäkerhet. Här är syftet att övervaka den allmänna hygienen i en produkt eller process och det är då enbart förändringar över tiden som är intressanta. Det är inte möjligt att sätta upp exakta riktlinjer för vad som är acceptabelt eller inte.
Man kan enkelt i undersökningen se vilka foder som innehåller mag-tarmråvara, de har högre värde. Just 35 000 CFU/g för Fodax Premium är normalt och innebär inte att fodret är skadligt för hunden, inte heller uppenbart skadligt för människor.
Generellt rekommenderar vi alltid att man handskars varsamt med färskfoder. ”
Emil Ekman, Fodax

JIPOTIMAS

Höga halter av Enterobacteriaceae samt förekomst av Listeria monocytogenes i kycklingkorv.

”Jordbruksverket tar prover 2-4 gånger om året på våra produkter och i fabriken. De går in i våra frysar och plockar fritt ur sortimentet. De kan ta upp till 20-30 prover per gång, både i fabriken och ur sortimentet. Inte en enda gång under alla år har det uppmätts några som helst farliga eller ens större bakteriekulturer. Ingen som helst salmonella, e-coli, campylobakter, listeria, mm. De prover som vi själva har skickat iväg då och då har aldrig heller visat någon förekomst av bakterier. Kycklingen kommer från Bjärefågel eller från en lokal ekologisk uppfödare av kyckling och kalkon. Ingen av dem använder antibiotika eller avmaskningsmedel till sina fåglar. Allt är noga övervakat av veterinärer, Jordbruksverket och livsmedelsverket.”
Jill Mellström, Jipotimas

PONDUS FODER

I fodret NGK förekom bakterien Listeria monocytogenes.

”Normalt återfinns listeriabakterier i jord, vattenhålor och liknande ”smutsiga” miljöer. Normalt sett så insjuknar inte en hund i listerios, såvida hunden inte har gravt nedsatt immunförsvar. En hund kan dricka i en kontaminerad vattenpöl/vattendrag i skogen och dra med sig exempelvis listeria. Sådant går inte att kontrollera. Man kan däremot undvika ”tungpussar” med hunden och att ha god kökshygien, tvätta händerna och diska skålarna. Det är extremt ovanligt att listeria faktiskt gör en hund illa.
Man kan omöjligt helgardera sig från alla bakterier alltid, oavsett hantering. Detta gäller alltså normalt livsmedel, dvs det kött som även finns i butikerna.
Vi har antagit flera nya regler kring hygienen och har även börjat utarbeta en plan för interna tester av bakterieförekomster. Vi använder sedan tidigare ett städmedel som är ämnat för livsmedelshantering som används efter varje produktion och vid produktskifte för att undvika generell bakteriekontaminering.
Vi brukar rekommendera att man städar av skålar, knivar och övrigt som varit i kontakt med kött (oavsett slag) med äppelcidervinäger, ett väldigt potent men naturligt städmedel.”

Emma Olsson, Pondus Foder

FAKTA BAKTERIER

Listeria monocytogenes förekommer allmänt i naturen och kan orsaka sjukdomen listerios vilken kan ge diarréer, huvudvärk, influensaliknande symptom, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Sjukdomen kan smitta mellan hund och människa och är anmälningspliktig. Den kan föröka sig i kylskåpstemperatur vilket gör att den kan nå riskabla halter. En människa med normalt immunförsvar klarar dock bakterien i vissa mängder. Främst är den farlig för gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Enterobacteriaceae är en grupp bakterier som finns naturligt vatten, jord och i mage och tarm hos både människa och djur. Inom familjen finns bland annat sjukdomsframkallande E-coli samt Salmonella, dock visade inte stickprovskontrollen på någon förekomst av just dessa bakterier.

Antibiotikaresistent ESBL är E coli-bakterier med antibiotikaresistens. De bakterierna behöver i sig inte orsaka några sjukdomar hos varken hunden eller människa men kan föra över sina egenskaper till andra bakterier och göra även sjukdomsalstrande bakterier härdiga mot antibiotika.

Campylobacter jejuni är en av de vanligaste bakterier vid matförgiftning och kan ge mag- och tarmbesvär som smittar mellan djur och människa. Campylobacterinfektion är en allmänfarlig sjukdom och anmälningspliktig.

Källa Wikipedia

Aktuellt