Allt färre hundar behöver antibiotika

Allt färre hundar behöver antibiotika

Sedan år 2001 har Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige.

– Veterinärer i Sverige har länge sett antibiotikaresistens som en viktig fråga. Men när vi kunde börja ta fram statistik över försäljningen till hund visade det sig att vårt beteende inte riktigt levde upp till vår självbild. Efter det har dock engagemanget varit stort bland smådjursveterinärer, och det avspeglas i en kraftig minskning, säger Oskar Nilsson, ansvarig för övervakningen vid SVA.

Minskad försäljning

Under den här tiden har man sett att försäljningen av antibiotika för användning till hund har minskat sedan 2006 men två tredjedelar mätt i antalet förpackningar per 1000 hundar.

Situationen bra i Sverige

Jämfört med andra länder så är situationen i Sverige överlag bra hos djur, inte bara hos hundar alltså, när det gäller förekomst av antibiotikaresistens och användning av antibiotika.

Källa: SVA

Aktuellt