Advokaten: Vems är ansvaret om kopplad hund skadar lös attackerande hund?

Advokaten: Vems är ansvaret om kopplad hund skadar lös attackerande hund?

Läsarens fråga:

Hej. Jag var ute och gick på strandpromenaden med båda mina hundar kopplade. Då jag gick förbi en brygga såg jag en ung flicka sitta med en border collie och vänta på att flickans föräldrar skulle simma klart. Jag såg att flickan hade fokus på sina föräldrar och inte på sin lösa hund.

Jag ropade ”Här kommer vi – bara så att du vet. Du kanske ska koppla hunden?” Flickan gjorde det men hade svårt att hålla sin hund som gjorde ett utfall mot mina. Mina hundar var lugna och tillsagda att gå nära och de hade full uppmärksamhet på mig.

Då vi fortsatte vår promenad så hörde jag efter cirka tio minuter röster bakom mig. Då kommer flickan med sina föräldrar cyklande och de har sin hund lös. Då jag såg dem gick jag av från stigen och ställde mig cirka tio meter ifrån. Den lösa hunden hade dock vittring på mina och var långt ifrån sina cyklande ägare och då hunden såg oss stack den av i full fart mot oss. Ägarna ropar hysteriskt på sin hund men den drar direkt mot mina kopplade hundar.

Jag försöker få mina hundar och sitta samt ställer mig framför mina hundar som en mur och försöker fösa bort border collien men lyckas inte utan den attackerar mina hundar som efter ett tag reser sig upp och tyvärr svarar upp. Slagsmål uppstår. Jag lyckades efter ett tag avvärja det.

Ägarna till border collien står kvar vid sina cyklar hela tiden och ropar på sin hund. Ingen antydan att komma fram. De ursäktar sig med att deras hund alltid brukar springa lös och att den aldrig tidigare stuckit ifrån dem. Men de sa att nu var han en odräglig tiomånaders hund som börjat strunta i deras kommandon.


Nu gick det hela bra – men vad hade jag haft för ansvar om mina hundar hade skadat border collien? Jag var ju helt oskyldig till incidenten.


Uppskrämd matte

Advokatens svar:

Hej och tack för din fråga. Tråkig incident och tyvärr ganska vanligt förekommande. Det låter som ganska ovana hundägare som ej till fullo känner sin hund samt att de med sitt agerande tagit en risk.
Men trots detta så är lagen sådan att en ägare av hund har ett strikt ansvar för skador som orsakas av hunden vilket innebär att hundägaren måste ersätta skadan en hund orsakar oavsett om hundägaren gjort fel eller ej.

Det vill säga om dina hundar skadar den andra hunden så har du ett ansvar även fast du inte gjort något fel. Så även fast du hade dina hundar i koppel, och dessutom vidtog åtgärder för att försöka förhindra skadan, så ansvarar du för de skador som dina hundar kan orsaka på den lösspringande attackerande hunden. Om dina hundar skadar en annan hund har du ett skadeståndsansvar för den skadade hunden då huvudregeln är att den vars hund som har orsakat en skada är skyldig att ersätta skadan.

En skadad hund räknas som en sakskada. Skadestånd för sakskador kan jämkas om den skadelidande, det vill säga föraren till den skadade hunden, har medverkat till skadan. Om det sker en jämkning innebär det att skadeståndet sätts ned till ett lägre belopp än full ersättning. Det kan vara svårt att säga att en hundägare som haft hunden lös anses medvållande till skadan just bara för att den var lös. Men att ha sin hund lös kan innebära en överträdelse mot tillsynsplikten. Detta kan ske om det till exempel råder koppeltvång i området, om ägaren ej haft tillräcklig tillsyn över sin hund eller tar onödiga risker. Men beakta även att en ägare till kopplade hundar också kan brista i sin tillsyn.

Men om även dina hundar skadats så kan även ägaren till den lösdrivande hunden hållas ansvarig för dessa skador. Om både dina hundar och den andra hunden skadas i ett bråk kan båda hundägarna bli skadeståndsskyldiga för skadorna den enes hund orsakat på den andres hund. Det innebär att båda hundägarna får ta en del av ansvaret. Skadeståndet skulle då eventuellt kunna sättas ned eller till och med jämkas till noll kronor.

Sammanfattningsvis är alltså utgångspunkten att ägaren till den skadade hunden ska få ersättning för alla sina kostnader som till exempel veterinärbesök, medicin, resekostnad, eventuell förlust av hund om denne måste avlivas eller dör av betten i attacken men att beloppet kan sättas ned under vissa omständigheter.

Anna Öster, advokat

Aktuellt