Advokaten – Vad gäller om min hund smiter och börjar jaga ren under fjällvandringen?

Advokaten – Vad gäller om min hund smiter och börjar jaga ren under fjällvandringen?

Läsarens fråga:

Hej! Jag tycker om att fjällvandra och då gärna med mina fyrfotade vänner. Jag har två hundar. En bouvier de flandres och en finsk lapphund. Jag tycker att hundarna är kommandosäkra och de kommer som regel på inkallning. Men vad gäller om de skulle dra efter ren och inte kommer på inkallning? Nu har jag som regel inte hundarna lösa på fjället utan i varsin 15 meters långlina. Men vad gäller om jag skulle tappa taget om en långlina och hunden börjar jaga ren?

Undrar fjällälskande matte

Advokatens svar:

Hej och tack för din fråga. Härligt med fjällen och mysigt för hundarna att vandra med. Som du vet har hundägare ett strikt ägaransvar för allt som hunden kan tänkas ställa till med. Det är lagen om tillsyn över hundar och katter som reglerar hur du ska ha kontroll på hundarna. I lagen anges det att under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt när de inte används vid jakt.  Observera att om du är i fjällen och renar befinner sig inom betesområden där renskötsel är tillåten så ska, enligt rennäringslagen, hundarna hållas kopplade om inte länsstyrelsen medger annat.


Om hundarna är lösa och ägaren har tappat kontrollen på hunden/hundarna så kan den som upplever ett hot av hundarna åberopa nödrätt. Man kan då försöka fånga in hunden. Men om hunden jagar eller ofredar renarna och den inte går att fångas så kan de som äger eller vårdar renen döda hunden under åberopande av nödhandling.


En nödhandling får dock inte vara oförsvarlig. Det innebär att situationen ska ha varit sådan att det rimligen kunde anses motiverat att ägaren eller vårdaren av renarna handlade på det sätt man gjorde. Högsta domstolen prövade i ett fall om det var försvarligt av en ägare till dvärggetter att döda en hund som jagade dessa. Det var en jakthund som tagit sig in i en inhägnad och där angripit ett par dvärggetter. Getternas ägare avvärjde angreppet genom att döda hunden. Högsta domstolen ansåg inte att omständigheterna var sådana att getternas ägare kunde gå fri från ansvar för skadegörelse (det vill säga den ekonomiska skadan för förlust av hunden som skjutits) enligt bestämmelserna om nöd. Getternas ägare blev skyldig att betala ett skadestånd till hundens ägare som dock inte fick hela det skadestånd han ville. Skadeståndet jämkades till två tredjedelar av hundens värde.


Tråkig historia för alla inblandade parter. Och med det sagt så tycker jag att du ska gå igenom och säkerhetskontrollera din och hundarnas utrustning noga innan du ger dig ut på fjället. Håller linorna för ryck? Har du ett säkert midjebälte? Stadiga skor? Och håll hundarna kopplade. Då kan ni njuta er tur på bästa sätt och lämna så få avtryck i naturen som möjligt.


Anna Öster, advokat

Aktuellt