Advokaten svarar: Vilka avtal gäller vid hundköp?

Advokaten svarar: Vilka avtal gäller vid hundköp?

En valpköpare funderar kring det här med reklamation av köp av hund. Vad gäller egentligen? Härliga Hunds advokat Anna Öster från Cross Advokater ger svar.

Läsarens fråga:

Hej. Jag har nu bestämt mig. Jag ska köpa en hund. Har tänkt länge och är nu redo. Men jag undrar vad är det för avtal och regler som gäller. Om jag åker och tittar på en valp och tingar den men sen säger säljaren att säljaren ångrar sig och vill sälja valpen till någon annan. Vem har då rätt till valpen? Och om det är något fel på hunden som jag upptäcker först efter att jag köpt den? Kan jag reklamera valpen då?

Lycklig men orolig valpköpare

Advokatens svar:

Hej och tack för din fråga. Vad roligt att ni funderar på att köpa en hund. Ett stort beslut på alla sätt och vis. Rent juridiskt innebär köp av en hund köp av en vara. Det låter hemskt men de lagregler som gäller är desamma som för att köpa en bil, telefon eller en tårta.

Om du köper en hund för att nyttja den för enskilt bruk av en uppfödare som bedriver näringsverksamhet och registrerat en valpkull inom Svenska Kennelklubben (SKK) så är det konsumentköplagen som blir gällande. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att det ej går att avtala villkor som blir sämre för köparen. Huvudregeln är att då köpare och säljare är överens om ett köp så uppstår ett bindande avtal. Men ofta kan det bli otydligheter om man bara har ett muntligt avtal.

För att undvika missförstånd så ställer SKK krav på att uppfödarna ska upprätta skriftliga avtal enligt den mall som SKK tagit fram. Då avtalet ingås är båda parter bundna men köparen har rätt att innan leverans av hunden avbeställa köpet men mot en ersättning till säljaren. Att du inte hämtat valpen har ingen betydelse, avtalet är bindande i samband med att det ingås.

Säljarens ansvar

Säljarens ansvar för fel är enligt konsumentköplagen begränsat till tre år. Vad säljaren ansvarar för är att hunden är i avtalat skick vid leverans samt uppfyller den ändamålsegenskap som kan förväntas. Enligt SKK´s köpeavtal så säljs hunden för sällskapsändamål. En hund ska enligt SKK levereras med ett veterinärbesiktningsintyg som är högts sju dagar gammalt. Köparen kan inte hävda att det föreligger ett fel om detta anges i veterinärbesiktningsintyg eller om säljaren upplyser köparen särskilt om ett eventuellt fel. Det anges även i SKK´s avtal att köparen har haft möjlighet att undersöka hunden samt att köparen tagit del av veterinärintyget. Är felet exteriört (till exempel underbett) finns ingen skyldighet, men självklart en möjlighet, för säljaren att sänka priset.

Säljaren ansvarar bara för fel som fanns på leveransdagen och inte fel som uppstår efter. Det innebär att säljaren ansvarar för eventuella dolda fel som kan påverka hundens funktion som fanns vid leverans men som visar sig först senare, d v s fel som inte kunde upptäckas vid leverans men uppmärksammas inom tre år.

Om köparen upptäcker felet sex månader efter leverans så presumeras (antas) det att felet fanns vid leverans om inte säljaren kan styrka motsatsen. Fel som uppmärksammas efter sex månader måste köparen visa att de fanns vid leverans vilket inte alltid är helt lätt. Det innebär att säljaren inte har något ansvar för fel som uppstått efter leverans utan de måste de facto ha funnits vid leverans. När köparen upptäcker ett fel eller borde ha upptäckt felet ska denne reklamera det till säljaren inom två månader. Köparen är skyldig att begränsa skada under tiden. Observera att säljaren inte behöver svara för fel som inte påverkar hundens funktion som sällskapshund.

Påföljder vid fel kan bli prisavdrag, avhjälpande av felet, omleverans av annan hund, hävning om felet är väsentligt och skadestånd som till exempel kostnader för veterinärbesök. Finns en försäkring så ska skadan i första hand regleras genom denna. SKK rekommenderar uppfödarna att teckna en dolda fel-försäkring. Jag tycker inte du ska vara så orolig men var noga med ditt val av uppfödare och se till att valpkullen är registrerad hos SKK samt att det finns en försäkring för dolda fel. Din nya familjemedlem är ju en viktig individ.

Om du köper en valp av en privatperson eller om du är uppfödare och köper en hund av en annan uppfödare så blir istället köplagen tillämplig. Den innehåller inget konsumentskydd och köplagen kan avtalas bort.

Min varma rekommendation är att det ändå upprättas ett skriftligt avtal i enlighet med SKK´s rekommendation och mallavtal. Samma rekommendation ger jag dig som köper en valp av en uppfödare som ej är med i SKK. Allt för att tydlighet ska råda och missförstånd ska undvikas. Det är viktigt för både köpare och säljare men framförallt hunden att det blir en trygg avtalsrelation.

Varma lyckönskningar! Anna Öster, advokat

Aktuellt