Advokaten svarar: Vem får stå för skador i hyreslägenhet som hunden orsakat?

Advokaten svarar: Vem får stå för skador i hyreslägenhet som hunden orsakat?

Läsarens fråga:

Hej! Jag hyr ut min lägenhet och hyresgästens hundar har förstört inredningen (så som sönderbiten tapet och rispor från klor på golvet).
Nu vägrar de ersätta skadorna som uppstått eftersom de menar på att det inte är deras lägenhet, de har betalat hyra och att lägenheten redan då de tillträdde var i dåligt skick. Dessutom säger de att de redan flyttat ut och att skadorna inte kan bevisas att de uppstått under tiden de hyrde?
Vad kan jag göra – kostnaden för att fixa lägenheten kommer uppgå till minst 20 000 kronor?

Jenny

Advokatens svar:

Hej Jenny och tack för din fråga. Det framgår inte om det är en bostadsrätt eller hyresrätt och inte heller om det enligt hyresavtalet har godkänts att hyresgästen får ha husdjur i lägenheten eller inte. Får hyresgästen ha djur i lägenheten till att börja med? Om så inte är fallet innebär det annars att hyresgästen har begått ett avtalsbrott vilket kan aktivera ett skadestånd. Som hyresgäst är man oavsett detta ansvarig för sina hundar.
Om hundarna förstört inredningen är din hyresgäst skyldig att ersätta skadorna för det fall inte skadorna kan ses som normalt slitage samt att skadorna inte fanns innan hyresgästen tillträdde lägenheten.
Gjordes det en besiktning innan hyresgästens tillträde som dokumenterades? En hyresgäst har en vårdplikt för lägenheten vilket innebär att hyresgästen ska vårda lägenheten väl. Hyresgästen är skyldig att ersätta skada som uppkommer genom vållande eller försummelse av hyresgästen själv, någon i hushållet eller någon som gästar hyresgästen.
I detta ansvar omfattas även skador som uppstått av husdjur. Beroende på vad det är för golv, vilka skador som uppstått samt hur länge du hyrde ut lägenheten så kan golvet eventuellt anses som normalt slitage. Svårt att avgöra utan att ha tagit del av skadorna. Men sönderbiten tapet anser jag inte kan ses som normalt slitage så detta ska hyresgästen ersätta. Att hyresgästen vägrar ersätta skadorna under påståenden att det inte är deras lägenhet längre betyder ingenting då lägenheten aldrig varit deras. Det är hyresgästen som har bott där och orsakat skadorna och är ersättningsskyldiga för dessa för det fall slitaget ej kan ses som normalt.
Lycka till!
Anna Öster, advokat

Aktuellt