Advokaten svarar: Vem får hunden?

Advokaten svarar: Vem får hunden?

Vem får hunden vid en separation? Advokat Anna Öster ger svar.

Läsarens fråga:

Hej! Jag har med min sambo levt i en lycklig relation. Men nu när våren kom har mitt hjärta börjat längta ut och jag vill separera. Vi har inga barn men en älskad hund. Nu när vi ska separera så har det blivit diskussion vem som ska ha vad. Då vi träffades så köpte jag lägenhet som vi bor i liksom de flesta möblerna. Jag skaffade lägenheten för att vi skulle bo där tillsammans. Min sambo har köpt bilen och den sommarstuga där vi tillbringat all vår lediga tid. Gemensamt har vi köpt vår älskade hund. Nu bråkar vi om det mesta och framförallt om hunden, som vi båda vill ha. Vad gäller? Jag ger hellre bort alla möbler än hunden! Förtvivlad matte

Advokatens svar: 

Hej, och tack för din fråga. Att separera är jobbigt och att bråka likaså. Det du och din sambo hamnat i angående tvisten om hunden är tyvärr inget ovanligt. Jag förstår att det inte är någon tröst nu. Men här får du i alla fall ett svar på din fråga.

Skriftligt avtal?

Bodelning i en samborelation innebär att den endast ska omfatta bostad och bohag (inre lösöre som möbler, husgeråd osv.) som införskaffats för ett gemensamt begagnande. Detta oavsett vem som köpt och betalat för denna egendom. Utanför bodelningen faller det som respektive part redan hade innan samborelation inleddes. Finns ett skriftligt avtal att ingen egendom ska bodelas eller om viss egendom ska undantas så sker ingen bodelning av den egendomen. Men även det som inte är bostaden och bohaget, dvs. sommarstugan och bilen ska inte bodelas.

Nitlotten

I fallet mellan er så verkar det inte finnas något samboavtal. Det innebär att du som köpt lägenheten och möblerna drar ”nitlotten” då dessa ska bodelas till skillnad mot bilen och sommarstugan som ej omfattas av bodelningsreglerna.

Hund inte bohag

Men hundar är inte något som omfattas av begreppet ”bohag”. Det innebär att hundar faller utanför sambolagens bodelningsregler. Om ni köpt hunden gemensamt så är ni samägare till hunden. Vad som är viktigt i denna situation är att försöka komma överens då det annars finns risk att hunden kan säljas på offentlig auktion.

Registrerad ägare

Skulle det vara så att bara du betalade för hunden vid köpet, står på köpekontraktet som köpare och är registrerad ägare talar det för att du skulle kunna ses som ensam ägare. Då gäller ej samäganderättslagen. Då är hunden din.

Men det kan finnas andra faktorer som kan påverka en bedömning som till exempel vem som står för de löpande utgifterna som eventuellt hunddagis, försäkring, veterinärkostnader, hundfoder osv. Då kan det finnas risk att det ses som en dold samäganderätt till hunden. Då äger ni hunden tillsammans.

Sammanfattningsvis:

Hundar omfattas ej av sambolagens bodelningsregler. Har ni betalat för hunden båda två vid inköp är den samägd. Om en har en betalat för hunden vid inköp och är registrerad ägare så är den ej samägd. Har en betalat för hunden vid inköp och är registrerad ägare men avsikten vid köpet var att äga den gemensamt och båda har stått för omsorg och löpande utgifter så finns det risk för dold samäganderätt.

Offentlig auktion!

Äger du hunden är den din, men är ni samägare så måste ni försöka komma överens för att undvika försäljning på offentlig auktion. Jag hoppas verkligen att ni kan finna en lösning. Både för er och er älskade hunds skull.

Vilken visdom har du fått med dig från detta? Det kan dels vara idé att ha ett tydligt samboavtal, dels inte ha saker (och framförallt inte hundar) som är samägda. Utan köp din egen hund, registrera dig som ägare och stå för löpande utgifter för hunden om du med säkerhet vill ha med dig hunden efter en separation.

Anna Öster, advokat

Aktuellt