Advokaten svarar: Olovlig betäckning – måste jag betala?

Advokaten svarar: Olovlig betäckning – måste jag betala?

Hunden Hero drog iväg till grannens löptik…

Läsarens fråga:

Hej! Jag äger en blandrashund som heter Hero. Jag tycker att jag har bra koll på min hund men tidigt i våras hände en incident som gör mig orolig. Då jag var på besök hos några vänner som bor ute på landet så stack Hero. Jag ropade och vi letade men han var spårlöst borta.

Besök hos grannen

Det visade sig att han hade varit på ”besök” hos grannen som har en kennel där det bedrivs hunduppfödning. Min hund Hero tog sig in till en löptik i en hundgård. Hundgården var inhägnad med ett två meter högt nätstaket men Hero lyckades på något sätt ta sig över och betäckte en löptik. Löptiken är en fin avelshund. Tiken blev dräktig och nu har jag fått ett brev med ett anspråkskrav på ett högt skadestånd av uppfödaren. Det rör sig om ganska mycket pengar. Är jag verkligen skyldig att betala?

Advokatens svar:

Hej och tack för din fråga. Jag förstår din känsla av oro. Det framgår dock inte av din fråga om uppfödaren har låtit ge tiken en abortspruta eller låtit henne föda valparna. Och om tiken fått föda valparna har det gått att sälja dessa och i så fall till vilket pris? Eller har valparna avlivats? Så jag svarar därför utifrån dessa alternativa scenarion.

Olovligt betäckt

Det du beskriver påminner om en motsvarande händelse som har prövats i tre instanser i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstol). I det fallet hade en lösdrivande hund olovligen betäckt en avelstik. Tiken blev dräktig och fick en kull om sex valpar av blandras. Då uppfödaren inte kunde sälja valparna avlivades de med undantag av en valp som behölls. Uppfödaren framförde ett skadeståndskrav gentemot hundens ägare. Yrkandet var ersättning för förlorad inkomst för en valpkull.

Förmögenhetsskada?

Den stora tvistefrågan var om den förlorade kullen valpar skulle ses som en förmögenhetsskada och då omfattas av det strikta ansvar som finns i lagen om tillsyn av hundar. För att få ersättning för en förmögenhetsskada krävs det att skadan har uppstått till följd av en sakskada.

Sakskada?

Domstolen ansåg att tiken var en skadad ”sak”. I domstolens domskäl framgår att en avelstik inte bör belastas med mer än en valpkull om året och inte heller med mer än sex kullar under sin livstid. Domstolen ansåg att den oönskade parningen ledde till att hunduppfödaren för framtiden gick miste om möjligheten att låta tiken få en renrasig kull. Genom dräktigheten ansåg domstolen att tiken utsatts för en fysisk förändring med följden att ett avelstillfälle omöjliggjorts. Den inkomstförlust som uppkommit genom att tikens ägare gått miste om en försäljning av en valpkull ansågs därför utgöra en följdskada till en sakskada (tiken). Hundens ägare blev skyldig att ersätta den enligt lagen om tillsyn över hundar.

Skadeståndsbelopp

Så vad gäller ditt fall med Hero finns en stor risk att du kan anses ha ett ansvar för den skada som uppstått i enlighet med domstolens tidigare prövning av motsvarade fall. Men vad kan då det faktiska skadeståndsbeloppet bli beroende på hur tikens uppfödare agerat? Dels kan ersättningsskyldighet uppstå på grund av veterinärkostnad, dels för eventuell abortspruta om uppfödaren valt att avsluta dräktigheten. Men fortfarande kvarstår det faktum att tiken kan anses ej ha möjlighet att bära en ny kull valpar vilket även i detta fall kan leda till en utebliven försäljning av en kull valpar, dvs. inkomstförlust.

Inkomstbortfall

Om uppfödaren ej avslutat dräktigheten och valparna fötts så kan det argumenteras för att uppfödaren borde begränsa sin skada genom att försöka sälja valparna trots att de är blandrasiga. Den ersättning som då ska ersättas av dig är mellanskillnaden i inkomstbortfall, det vill säga hur mycket mer hade uppfödaren fått om försäljning hade skett av renrasiga valpar istället för blandrasiga.

Om det är så att uppfödaren ej lyckats sälja valparna så är risken stor att du hamnar i samma situation som prövades av domstol ända upp till Högsta domstolen. Och då blir du ersättningsskyldig för en hel förlorad kull renrasiga valpar.

Ej medvållande till skadan

Kanske inte så mycket tröst jag kan ge dig. Så summa summarum. Du riskerar att få betala ett skadestånd. Det låter som att uppfödaren har förvarat sin tik på ett ändamålsenligt sätt och av det skälet ej kan anses varit medvållande till skadan. Eventuellt kan du argumentera för att uppfödaren mer flitigt borde ha försökt att begränsa sin egen ekonomiska skada genom en aktiv försäljning av valparna.

Men framöver, och till er andra läsare med hundar som ej är kastrerade, så är det nog skäl att koppla dem då det finns löptikar i området. Annars kan det vid en olovlig betäckning stå er dyrt.

Anna Öster, advokat

Aktuellt