ADHD-liknande beteende har observerats hos hundar

ADHD-liknande beteende har observerats hos hundar

I en omfattande studie gjord vid Helsingfors universitet har man konstaterat att hundar kan vara bra modeller inom ADHD-forskning. Resultaten från studien pekar på att impulsivitet, aktivitet och koncentration hos både människor och hundar regleras av samma hjärnregioner och neurobiologiska vägar.

Det man kom fram till är att en hunds kön, ålder, ras, beteendeproblem och vissa miljöfaktorer är förknippade med hyperaktivitet och impulsivt beteende samt oförmåga att koncentrera sig.

”Resultaten påminner om de man fått vid studier om mänsklig ADHD, och stärker därför hundens position i ADHD-studier”, säger forskningsgruppens ledare, professor Hannes Lohi, i ett pressmeddelande från Helsingfors universitet.

Omfattande studie

För studien samlade professor Lohis forskningsgrupp in data om fler än 11 000 hundar genom en omfattande beteendeundersökning. Med stöd av frågor baserade på frågeformulär som används i mänskliga ADHD-studier undersökte man hundens hyperaktivitet, impulsivitet och oförmåga att koncentrera sig. Syftet var att identifiera miljöfaktorerna för ADHD-liknande beteende hos hundar och möjliga kopplingar till andra beteenden.

“Vi fann att hyperaktivitet, impulsivitet och och oförmåga att koncentrera sig var mer vanligt hos unga hundar och hanhundar. Liknande observationer relaterade till ålder och kön har gjorts i förhållande till ADHD hos människor”, säger filosofie doktor Jenni Puurunen.

Flera likheter

Människor och hundar har dessutom andra likheter som exempelvis fysiologiska egenskaper och en gemensam livsmiljö.

Hundens ålder, kön, hur länge den är ensam och ägarens hunderfarenhet är sånt som påverkar beteendet.

Studien visade också att ADHD-liknande beteende var vanligare hos hundar som dagligen tillbringade mer tid ensamma hemma än andra hundar.

Källa: Helsingfors universitet

Aktuellt