7 ögonsjukdomar som förekommer hos hund

7 ögonsjukdomar som förekommer hos hund

Många hundar får besvär med ögonen. Det här är sju ögonsjukdomar som förekommer hos hund. 

1. PRA, progressiv retinal atrofi

PRA gör att näthinnan efter hand förtvinar. PRA är en ärftlig näthinnesjukdom hos mer än hundra raser, bland annat golden och labrador retriever, pudel och tibetansk terrier. PRA visar sig ofta när hunden är 4–6 år. Hunden får svårt att se, särskilt i skymning och mörker. Kanske vill den inte gå ut eller blir osäker när det är mörkt, sedan får den även problem i dagsljus. Sjukdomen leder alltid till blindhet. Idag finns inget effektivt botemedel.

2. Katarakt

Grå starr, ger ofta små grumlingar eller förtätningar i ögats lins och de blir oftast långsamt större. Katarakt finns hos många raser, bland annat hos retriever- och spanielraser. Det finns ingen effektiv medicinsk behandling. Det går att operera men i dag finns bara ett fåtal ögonveterinärer i Sverige som utför dessa operationer. Hundar som kan föra anlag för katarakt vidare bör inte användas i avel.

3. Collie eye anomaly, CEA

CEA är en utvecklingsrubbning i ögat som kan bestå av flera typer av defekter, till exempel missbildning av näthinnans kärl eller, i värsta fall, näthinne-avlossning. CEA upptäcks genom ögonspegling på valpar vid 6–8 veckors ålder. Drabbade hundar kan ofta leva helt normala liv som sällskapshundar men kanske inte användas i avel om de har allvarliga defekter.

4. Linsluxuation

Detta finns hos terrierraser. Linsen är då inte upphängd som den ska utan kan lossna, vilket ofta leder till -cirkulationsrubbning i ögat och glaukom. Symtomen -varierar beroende på om linsen faller framåt eller bakåt i ögat. Gentest finns för vissa raser.

5. Glaukom

Grön starr, är en fruktad ögonsjukdom, som kan vara ärftlig, hos bland annat flatcoated retriever, gråhund och springer spaniel. Vätska produceras i ögat snabbare än den kan flöda ut och trycket i ögat ökar då kraftigt. Ögat blir rött och pupillen förstoras och drar inte ihop sig i ljus. Hunden får svåra smärtor och allmäntillståndet påverkas. Viktigt är att hunden snabbt kommer till veterinär. Då mäts trycket i ögat och veterinären kan utföra så kallad gonioskopi för att -kontrollera ögats avflödesorgan. Trycket i ögat måste ner inom 48 timmar med hjälp av medicinering, annars -försämras synen och hunden kan i värsta fall bli blind. 

6. Pigmentös keratit

Pigmentförändringar i hornhinnan, drabbar kortnosiga hundar, framför allt mopsar. Ibland är deras ögonhålor för grunda och då blir ögonen utstående. De här hundarna kan också ha relativt långa ögonlock samt ansiktsveck. Då kan hudens hår i den inre ögonvinkeln tryckas mot hornhinnan. Det mörka pigmentet som omger hornhinnan vandrar då in mot hornhinnans centrum. Hornhinnan kan också pigmenteras om hunden blinkar för lite och om det är brist på tårar i ögat. Orsaken till pigmentförändringar måste behandlas, annars kan hunden i värsta fall bli blind. Fuktdroppar med hyaluronsyra skyddar ögat och då bör man använda engångspipetter utan konserveringsmedel. Om nosvecket är mycket brett kan en ögonspecialist strama åt den innersta hudkanten som ligger mot ögat med hjälp av en operation. Numera opererar man sällan bort hela nosvecket.

7. Torra ögon

Keratoconjunctivitis sicca, KCS, beror på nedsatt tårproduktion. Det finns ärftliga varianter och sådana som kommer av till exempel infektioner, överkänslighets-reaktioner, eller som följd av långvarig behandling med vissa sulfapreparat. Cocker spaniel, bulldogg, yorkshire terrier, westie och chinese crested dog är några raser som ofta drabbas. Vid KCS blir ögonen torra, röda och irriterade. Hunden blinkar ofta eller kniper med ögonen. Det finns ofta sega strängar av sekret i ögonen. En ögonspecialist mäter tårproduktionen och om den är nedsatt eller saknas så sätts tårstimulerande medel (ciklos-porin) och tårersättnings-medel med hyaluronsyra in. Behandlingen blir oftast livslång. 

Tänk på det här om din hund har ögonproblem 

  • Bäst är att inte ge -smärtlindring om hunden har akuta ögon-problem. Uppsök i stället ögonveterinär så fort som möjligt. Till exempel glaukom ger svår smärta och då gäller att en veterinär snabbt får ner trycket i ögat.
  • Använd aldrig gammal medicin som finns hemma om hunden får nya ögonbesvär. Det kan ge infektioner. Ögondroppar, som -kanske skrivits ut för en helt annan -åkomma, kan ge motsatt effekt!
  • Om det värsta händer så klarar sig hunden bra med ett öga – och hyfsat som blind. Men en enögd eller blind hund behöver hjälp i början för att lära sig klara av sin nya situation.
  • Klipp helst inte av ögonhår som ligger mot ögat. Utväxten blir hård och stubbig och kan ge sår på hornhinnan. Bättre att gå till ögonveterinär som kan korrigera problemet kirurgiskt.
  • Behandla ordentligt med den medicin som veterinären skrivit ut så att behandlingen blir effektiv. Avsluta inte behandlingen på eget bevåg innan veterinär kontaktats. Det kan vara fråga om livslång behandling.

Du prenumererar väl på Härliga Hund? Annars är det snabbt gjort med ett klick här!

Aktuellt