5 frågor att ställa till hunddagis

5 frågor att ställa till hunddagis

Efter att du kontrollerat att ditt tänkta hunddagis är godkänt hos länsstyrelsen och själv tagit en titt på hur där ser ut, både inomhus och utomhus, är det bra att ställa en rad frågor till personalen på hunddagiset innan du bestämmer dig.

Text Susann Gson Engqvist Foto Getty Images

1. Vilka, och hur många hundar, är det i min hunds grupp på hunddagis?

Är det många hundar bör de delas in i mindre grupper med hundar som förstås trivs med varandra. Ofta delas de upp storleksmässigt men andra faktorer kan också spela in.

2. Har hunden en lugn plats att vila på?

Hunden ska kunna gå undan och vila i fred. Det är också viktigt att ljudnivån inomhus inte är hög utan att miljön är lugn och stressfri på dagis.

3. Hur mycket aktivitet är det per dag på hunddagis?

Är hunden där hela dagarna bör det vara minst två promenader om dagen, helt på sammanlagt ett par timmar. Fråga också hur många hundar som går tillsammans samtidigt och var hundarna promenerar. Det är inte så stimulerande om det är samma slinga varje dag. Fråga också om de erbjuder andra typer av aktivering regelbundet.

4. Tar dagiset emot löptikar och okastrerade hanhundar?

Vissa dagis har som krav att hanhundar ska vara kastrerade. För löptik är det bra att veta hur lång tid hunden ska hållas undan och om du måste betala för din plats även denna period?

5. Vilka vaccinationer måste hundarna ha som går på dagiset?

Kanske finns det även andra krav när det gäller till exempel avmaskning eller prevention mot fästingar och ohyra?

Aktuellt