Sverige har fått ny Djurskyddslag

Sverige har fått en ny Djurskyddslag som innebär vissa förbättringar, men Djurskyddet är inte nöjda. Foto Getty Images

Ett steg framåt men mycket återstår

Sverige har fått ny Djurskyddslag

Den 14/6 2018 fattade riksdagen beslut om att anta en ny djurskyddslag som ersätter den tidigare som är 30 år gammal. Arbetet med detta har pågått i sju år.

-Att det äntligen presenterats en proposition och att riksdagen nu klubbat igenom denna är därför sannerligen på tiden. Men därför är det extra problematiskt att så många viktiga djurskyddsfrågor lämnas utanför beslutet, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för den ideella organisationen Djurskyddet Sverige.

Inget förbud mot grytanlagsprov i ny djurskyddslag
Det som inte kom med i den nya djurskyddslagen utan kommer utredas vidare är bland annat förbud mot uppbundna djur, förbud mot grytanlagsprov, obligatorisk ID-märkning för katter och hårdare straff för brott mot djur.

Nytt att hemlösa djur omfattas
Men det finns förstås positiva nyheter i vår nya djurskyddslag.Till exempel ett förtydligande i paragrafen om att djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden, ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus och ett uttryckligt förbud mot att överge djur samt ett förtydligande om att hemlösa djur ska omfattas av djurskyddslagen är dom viktigaste delarna.

-Att dessa förslag nu blir verklighet är mycket positivt. Den nya djurskyddslagen är ett steg framåt, det är bara inte tillräckligt! säger Åsa Hagelstedt som hoppas att djurskydd kan bli en valfråga i höst.

Lyssna på partierna i Almedalen
Djurskyddet Sverige anordnar tillsammans med Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt, World Animal Protection, Compassion in World Farming och Svenska Djurskyddsföreningen en utfrågning av riksdagspartierna om djurskyddsfrågor i Almedalen. Tisdag 3 juli kl.10 i sal D22 på Högskolan i Visby.


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Rätt beslut kan slita ett hjärta itu

Våra experter

Tips för hundägare inför nyår

Tävla och vinn

Och 2018 års favoritomslag är…