Domarkonferens: Friska och sunda hundar är målet

Utställningsdomare ska premiera sunda hundar. Den 23–25 februari samlades Svenska Kennelklubben sina exteriördomare i Stockholm för att fördjupa sig i ämnen runt hundars hälsa kopplat till exteriör.

Domarkonferens: Friska och sunda hundar är målet

Vi människor har under en längre tid förändrat våra hundrasers utseende på ett sätt som har påverkat vissa rasers hälsa.

Mot bakgrund av detta har Svenska Kennelklubben, SKK, återigen samlat organisationens utställningsdomare för att diskutera hur man ska gå vidare och motarbeta exteriöra överdrifter så att våra hundar kan bli sundare och friskare. För tredje gången arrangerades en konferens där dessa viktiga frågor stod i fokus och på plats finns drygt 250 domare.

Den 23–25 februari samlades Svenska Kennelklubben sina exteriördomare i Stockholm för att fördjupa sig i ämnen runt hundars hälsa kopplat till exteriör. Konferensen gick under namnet ”Hundrasers hållbarhet” och deltagande är obligatoriskt för SKKs domare. Även deltagare från Norge, Danmark och Island fanns på plats.

Friska och sunda hundar är målet

Under konferensen hölls bland annat ett seminarium om brakycefalproblematiken, alltså andningsbesvär hos kortskalliga hundraser så som mops, bostonterrier, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. Bland annat fick domarna en uppdatering om pågående åtgärder för att säkerställa en god hälsa för de aktuella raserna. Målet är att få utställningsdomare att premiera individer som kan förväntas producera avkomma utan andningsbesvär.

Varje hundras har en rasstandard som beskriver den ideala hunden utifrån rasens ändamål, från nos till svansspets samt rörelser och temperament. På utställning placerar domaren den hund som bäst överensstämmer med rasstandarden. Under helgen kommer frågor kring exteriöra överdrifter och tolkning av den skrivna rasstandarden att diskuteras.

En annan viktig fråga på konferensen var värdet av och riskerna med likheter och olikheter i både utseende och funktion i många raser. På programmet står också bedömningen av hälta och andra rörelsestörningar, liksom kopplingen mellan mentalitet och rörelser.

Målet med konferensen är att Svenska Kennelklubbens domare ska bedöma hundar utifrån ett sundhetsperspektiv så att överdrifter inte premieras i framtiden, varken på hundutställningar eller i aveln.

Medvetenheten ökar

Sedan de tidigare konferenserna, 2007 och 2012, har medvetenheten om problematiken med exteriöra överdrifter ökat hos klubbarna liksom hos uppfödare och exteriördomare. I Norden ligger man i framkant med att försöka minska problemen och detta har i sin tur påverkat andra länder och deras syn på exteriöra överdrifter.

Under 2016 och 2017 var Svenska Kennelklubben delaktig i att arrangera konferenser för både uppfödare och veterinärer. Arbetsgrupper har tillsatts som bland annat har tagit fram nya veterinärbesiktningsintyg för landets veterinärer att använda i samband med valpbesiktning. Det pågår också utprovning av intyg inför avel för i första hand raserna: bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Lilla Valpskolan del 8 – sista delen LAGAR OCH REGLER

Bloggar

Övning för hetlevrade hundmöten

Våra experter

Vad ska jag göra om min hund blir ormbiten?

Tävla och vinn

Fotografera ditt bästa sommarminne med vovven