Hunden gör samhället bättre

Att kunna ha sällskapsdjur från vaggan till graven, är organisationen Manimalis motto.

Hunden gör samhället bättre

I förra veckan kom den nya rapporten från Manimalis. Manimalis är en fristående ideell organisation med syfte att öka kännedom om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället i stort.

Det borde vara en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden. Manimalis som aktivt arbetar med att samla in och sprida forskningsresultat, studier och projekt som bekräftar det alla djurägare redan vet, att människor mår bra av att umgås med djur. Oavsett var man befinner sig i livet eller hur ens livssituation ser ut blir det rent allmänt ett snäpp bättre om det finns ett eller flera djur med i bilden.

Läshundar

Läshundar har börjat dyka upp i våra bibliotek och ibland i skolor men det finns fler områden där djuren skulle göra nytta för utvecklingen av barn och ungdomar. Det finns också exempel på äldreboende dit man får ta katten eller hunden med när man flyttar in, men det behövs många fler.

-Idag har vi vårdhundar, assistanshundar och andra sociala tjänstehundar av olika slag. Flera äldreboenden tillåter de boende att ha katt och hund, ja, de goda exemplen är många men vårt arbete är långt ifrån färdigt. Vi behöver fortsätta sätta fokus på att möjliggöra vårt motto: ”Att kunna ha sällskapsdjur från vaggan till graven”, säger Manimalis ordförande, veterinär Ulla Björnehammar.

Hundforskning

Runt om i världen pågår forskning kring djurens hälsa och kring djurens betydelse för oss människor. En del av dessa rapporter tar du del av här på Härliga Hund.

Utöver alla djur som används yrkesmässigt finns hundratals djur som ”bara” är sällskapsdjur. Oavsett vilket, är sällskapsdjurens betydelse stor för människor, både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt.

Man hänvisar bland annat till att man i Storbritannien skulle spara 2,45 miljarder pund per år i sjukvårdskostnader, om äldre människor ägde djur.

För ett aktivt åldrande rekommenderar WHO följande:

Minska riskfaktorerna för allvarliga sjukdomar och uppmuntra en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet, god tillgång till hälsovård och social samvaro.

Uppmuntra livslångt lärande, rätt kost och regelbunden motion.

Ge äldre möjlighet till ett självständigt boende, bra boendemiljö och god levnadsstandard.

Uppmuntra deltagande i sociala aktiviteter och ge äldre människor en meningsfull tillvaro.

Och sällskapsdjur kan uppfylla allt det WHO rekommenderar:

Sällskapsdjuren ger oss en aktiv livsstil och ger vardagsmotion. Umgänget med djur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och ökar chansen till överlevnad för dem som drabbas av stroke. Djuren ger oss ett socialt nätverk som icke djurägare sällan får och de ger oss mening och motivation i livet. Dessutom, djurägare är mindre ensamma, mindre deprimerade och känner sig trygga, nöjda och behövda.

I USA och Frankrike är det en lagstadgad rättighet att ha sällskapsdjur, och i dessa länder har man inom många områden kommit längre än i Sverige angående standarder för utbildning och certifiering av såväl assistanshundar som andra social tjänstehundar.

-Djur inom vård, omsorg och skola måste vara lämpade, rätt tränade och certifierade för de uppgifter de ska utföra tillsammans med sin förare, säger Ulla Björnehammar. Det är hög tid att vi får nationella riktlinjer för vad som krävs av djur och förare/ägare. Det finns redan lyckosökare i branschen.

 

 


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Lilla Valpskolan del 8 – sista delen LAGAR OCH REGLER

Bloggar

Övning för hetlevrade hundmöten

Våra experter

Vad ska jag göra om min hund blir ormbiten?

Tävla och vinn

Fotografera ditt bästa sommarminne med vovven