Så här ska du göra om du möter vildsvin

Vildsvinen har blivit ett allt vanligare inslag i den svenska faunan, och man vet inte riktigt hur många individer det finns i hela Sverige, men man tror det kan röra sig om cirka 300 000.

Så här ska du göra om du möter vildsvin

När det gäller vildsvin kan man få intrycket av att inte är särskilt rädda för människor och därför upplever många dem som skrämmande. Men har du hunden kopplad och uppträder klokt är risken för att ni ska råka illa ut mycket liten.

Vildsvinen har blivit ett allt vanligare inslag i den svenska faunan, och man vet inte riktigt hur många individer det finns i hela Sverige, men man tror det kan röra sig om cirka 300 000.

Trots att de är så många så är det inte särskilt vanligt att man stöter på dem. Precis som de flesta vilda djur vill de gärna undvika människor. Men om mötet kommer plötsligt, utan att vildsvinen är beredda, kan de agera på annat vis.

–Personligen tror jag att en orsak till att många är rädda för vildsvin är att vildsvin ibland inte går undan för människor, vilket de flesta tänker sig att vilda djur ”ska” göra, säger Gunnar Jansson på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

boar-1033870_1920 kopia

Personligen tror jag inte det spelar någon vidare roll hur man uppträder, säger Gunnar Jansson på SLU. Men tycker man till exempel avståndet börjar bli obehagligt kort så finns nog inga risker med att hoja och vifta med armarna.

Vildsvin har ganska dålig syn

Ett djur som inte ger sig iväg tolkar många som att det är onormalt på något sätt och/eller att djuret strax tänker attackera, men så behöver det inte alls vara. Det kan vara så enkelt som att djuret inte har vittrat människan och då räcker kanske inte synen till för att tolka intrycket. När det gäller vildsvin kan man ibland få intrycket av att de varken är särskilt rädda för människor (eller bilar), men heller inte intresserade eller fientligt inställda till oss.

–Jag känner inte till säkra rapporter om att vanliga vilda och friska/oskadade vildsvin gjort utfall mot människor, säger Gunnar Jansson, däremot är det inget konstigt om det sker mot lös hund som till exempel överraskat vildsvinet i dagslegan.

Naturskyddsföreningens biolog Per Bengtson instämmer i att vildsvin sällan är farliga för människor.

–För de mesta flyr de snabbt iväg. De har ganska dålig syn så det kan vara bra att väsnas så att de upptäcker dig. Vildsvin är förvånande smarta. De har tio olika sorters grymtningar – nästan ett eget språk. Flockarna är matriarkat och leds av en erfaren ledarsugga.

På Naturskyddsföreningens egen webbsida ger Per Bengtson följande svar om vildsvin.

Många är rädda för vildsvin, när är de farliga?

Normalt finns det ingen anledning att vara rädd för vildsvin, inte ens om man möter suggor med ungar. Men det finns situationer då de kan vara farliga, exempelvis om man kör på dem med bil, om man skadskjuter dem under jakt, eller om man har hund som hetsar dem. Många jakthundar blir dödade eller skadade varje år av vildsvin.

Hur vet jag att det är vildsvin i skogen? 

Man kan se dem i skymningen och man märker om det finns uppbökade områden. De bökar för att komma åt mat som rötter och maskar. Lite bökande kan vara positivt, men blir stammen för tät så blir det som ett slagfält. Titta också på understa tråden i taggtrådsstängsel, vildsvinens hår fastnar lätt när de går under. Vildsvinsborsten är grova och har oftast kluvna hårtoppar.

Har du mött ett vildsvin på promenaden nyligen?

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Så blir du värdefull i hundens ögon

Våra experter

Det kan vara brottsligt att inte ha koll på flexikopplet

Tävla och vinn

Var med och tävla