vildhund Härliga Hund WWF Världsnaturfonden

Vildhunden är tamhundens närmsta släkting men en mycket hotad art.

Hjälp vildhunden – tamhundens mest hotade släkting

Idag finns totalt knappt 6000 individer kvar av vildhunden, av dessa lever cirka 800 i området Selous i Tanzania. Arten är starkt hotad av industriell exploatering och en massiv tjuvjakt. Just nu driver Världsnaturfonden, WWF en kampanj för att rädda det hotade världsarvet Selous.

Vildhunden är tamhundens mest hotade nära släkting och idag återstår troligen inte mer än 6000 exemplar kvar i världen. I Selous i Tanzania finns en av de största populationerna av tamhunden, man uppskattar att det finns cirka 800 individer i viltreservatet. Just nu driver Världsnaturfonden, WWF en kampanj för att rädda det hotade världsarvet Selous. Området hotas av industriell exploatering och av en massiv tjuvjakt.

–Kan vi stoppa det skulle det gynna vildhundarna starkt, säger man på WWF, eftersom Selous erbjuder en perfekt plats för arten.

Vildhunden är en av de arter WWF prioriterar att skydda. WWF arbetar också för att rädda afrikanska vildhundar i Zambia, tillsammans med Zambia Carnivores Project (ZCP).

Vildhundarna är hotade av flera orsaker: Sjukdomar som rabies finns över i hela Afrika och vildhundens livsutrymme krymper; de behöver stora ytor att röra sig över. vildhunden hamnar också ofta i konflikt med djurägare, när vildhundarna jagar tamboskap. Tjuvjägarnas metoder dödar vildhundar – oftast dock av misstag. Vildhundarna i Selous fastnar i snaror som placerats ut för större djur som elefanter, och de drabbas även när vattenhål förgiftas.

Vaccinerade tamhundar räddar vildhundarna

Sedan 2007 har WWF ett särskilt program för vildhundarna, där man räknar och övervakar dem, samt avvärjer hot som snaror och tjuvjägare. Arbetet sker i samarbete med lokalbefolkningen. Parkvakter får också specialutbildning i hur vildhundar lever och rör sig, vildhundar förses med gps-halsband och tamhundar vaccineras mot rabies och andra infektioner för att undvika att de smittar vildhundarna. En viktig del i programmet är att minska det avsiktliga dödandet genom att utbilda lokalbefolkningen i hur vildhundarna lever och deras betydelse för ekosystemet. Ofta ses vildhunden tyvärr som något ondskefullt som ska elimineras, och det försöker WWF ändra på. Som toppredator spelar denna art nämligen en viktig roll och reglerar antalet växtätare, vilket helt enkelt bidrar till en sund biologisk mångfald och ett friskt ekosystem.

Vill du hjälpa?

Vill du hjälpa vildhunden? Läs mer här!

www.wwf.se/bli-wwffadder

Bankgiro: 90 1-9746
Plusgiro: 90 1974-6

Vill du ge bidrag går det att göra via swish.

Swish 901 9712

Fakta om vildhunden

Storleksmässigt är den som en genomsnittlig tamhund med en vikt på 16–36 kg och en mankhöjd på 61–76 cm. Pälsen är brun, svart och beige. Den har stora, rundade öron och mörkbruna cirklar runt ögonen.

Den största synliga skillnaden mellan afrikansk vildhund och alla tamhundar är att den har fyra tår istället för fem.

Vildhundarna lever i flockar om 6–20 hundar.

De jagar oftast i gryning och skymning, gärna antilopdjur och andra gräsätare, råttor och fåglar.

Det latinska namnet för den afrikanska vildhunden är Lycaon pictus och betyder ”målad varg” och den är också nära släkt med vargen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Hundars välfärd kan se väldigt olika ut

Våra experter

Kan jag smitta hunden med min förkylning?

Tävla och vinn

Vill du bli en stjärna på rallylydnad?