Härliga Hund-nyheter

Här lever hunden farligast

Inte helt oväntat är det fortfarande trafiken som är den största faran i våra hundars liv, däremot minskar glädjande nog antalet skadade.

2014 dödades 544 hundar i trafiken, motsvarande siffra för 2015 är 483, allt enligt försäkringsbolaget Agrias senaste statistik, vilken omfattar ungefär 40% av alla hundar i Sverige.

En annan fara för hundar, framför allt jakthundar, är vilda djur. Farligast i skogen är vildsvinen som 2014 dödade eller skadade 149 hundar, att jämföra med 95 stycken 2015, en minskning med nära en tredjedel. Att allt fler hundar klarar närkontakt med vildsvin bättre beror troligen på att jägarna blivit mer benägna att använda skyddsväst på sina hundar och blivit bättre utbildade i hur man jagar i skog med vildsvin.

Men även om färre hundar dödas av vildsvin har antalet sårskador bland jakthundar ökat med 40 procent de senaste åren enligt statistik från Svelands Djurförsäkringar.

– En förklaring till att just sårskador ökar beror troligen på att det har blivit vanligare med vildsvinsjakt. För 15 år sedan förekom knappt någon vildsvinsjakt i Sverige. I dag är intresset stort och man jagar ofta med hund. När vildsvin blir trängda av en hund attackerar de och kan orsaka omfattande sårskador med sina sylvassa tänder. Sårskador kan uppstå på många andra sätt också, till exempel kan hunden skära sig på grenar eller andra vassa föremål i skogen, säger Per Josefsson, veterinär på Sveland Djurförsäkringar.

Varg är ju också en omstridd fara för hundar som jagar i vargrevir och där skiljer sig risken att skadas eller dödas givetvis mycket beroende på om varg finns i området eller inte. I hela Sverige skadades/dödades totalt 17 hundar av varg 2015. I vargtäta län som Dalarna och Gävleborg är sannolikheten för att hunden dödas eller skadas av varg 3 per 10 000 hundar, att jämföra med 22 som riskerar att skadas i trafiken, 1 att drunkna och 1 hund att skottskadas. Allt enligt Agrias beräkningar.

Så här förbereder du din hund för att undvika skador vid jakt:

• En vältränad hund med god kondition är bättre rustad för jakt och de risker som jakten innebär. Motionera därför hunden regelbundet under hela året

• Använd skyddsväst på din jakthund

• Var förberedd när skadan sker genom att ha försäkringsbevis samt nummer och adress till närmaste veterinär till hands

• Diskutera i jaktlaget hur var och en bör agera i samband med olyckor


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Så blir du värdefull i hundens ögon

Våra experter

Det kan vara brottsligt att inte ha koll på flexikopplet

Tävla och vinn

Var med och tävla