svart ,ops slickar sig om nosen, text: Vad hände efter Trubbnosuppropet?

Bättre tider stundar för trubbnosraser

Den överdrivna avel hos vissa uppfödare som lett till att ett ökat antal hundar av raser som exempelvis mops, engelsk bulldogg och fransk bulldogg fått andningsproblem uppmärksammades förra året  i det så kallade ”Trubbnosuppropet”. Nu har man tagit flera steg på vägen för en sundare avel.

2015 års ”Trubbnosupprop” som startades av 700 veterinärer som ville skapa debatt för en sundare trubbnosavel, väckte mycket uppmärksamhet och känslorna svallade. Som en följd av detta startades sex samverksansgrupper med representanter från bland andra SKK, Sveriges Veterinärförbund och Jordbruksverket som skulle ta fram förslag på hur man skulle förbättra hälsan hos raser med kort eller trubbig nos, så kallade brakycefali. Raser som omfattas är till exempel boxer, mops, fransk bulldogg, shi-tzu och pekingeser, där överdriven exteriör kan ge problem med framför allt andning.

Några förslag på åtgärder att arbeta vidare med:

– Hälsointyg att användas inför avel med kortskalliga/trubbnosiga raser har tagit fram.

– SKK:s valpbesiktningsintyg har reviderats för att bättre fånga upp valpar med överdriven exteriör.

– En sammanställning över förekomsten av operationer på grund av andningsproblem pågår.

– Ett informationsmaterial riktat till exempelvis reklamfirmor för att minska förekomsten av hundar med andningsproblem i media och reklam är under produktion.

Samverkansgrupperna har också betonat att det aldrig är förenligt med vare sig Djurskyddslagen eller Kennelklubbens grundregler att använda hundar som har kliniska problem som kan härledas till kortskalligheten. Man uppmanar också till att man vid avelsarbetet tar hänsyn till exempelvis hundens vidd på näsborrarna, nosens längd, bredd och djup, luftstrupens bredd och bröstkorgens volym.

Fotnot: Överdrivet trubb- och kortnosade hundar kan få problem med andningen, eftersom de inte kan ventilera lika snabbt som andra hundar när de blir andfådda eller när det är varmt. Vissa trubbnosraser har också en ökad risk för hjärntumören gliom. Många hundar med andningsbesvär måste opereras för att kunna få ett drägligt liv.


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Så blir du värdefull i hundens ögon

Våra experter

Det kan vara brottsligt att inte ha koll på flexikopplet

Tävla och vinn

Var med och tävla