Fler jobbar med djur

Fler jobbar med djur

Redan för fem år sedan stod det klart att djurbranschen är en bransch med många företag och ett stort antal yrkesverksamma. I dag arbetar drygt 20 000 människor hel- eller deltid med djur i omkring 7 000 företag, vilket är en ökning med drygt 30 procent. Samtidigt syns branschen sällan i någon statistik varken hos SCB eller hos Arbetsförmedlingen och betraktas ofta snarast som hobbyverksamhet. Detta rapporterar Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, och Svenska Kennelklubben, SKK.

Bland företagen finns både småföretagare och multinationella bolag och yrkena varierar allt från veterinär och djursjukskötare till försäkringshandläggare, polishundförare och hundtrimmare.

Den största ökningen finns inom djursjukvård och omvårdnad, såsom trimning, rehabilitering, inkvartering och liknande; djurägarna blir fler och köper med vård och omsorg till sina djur. Nytt sedan förra kartläggningen är också kategorin sociala tjänstehundar där vi numera har anställda vårdhundsteam i ett flertal kommuner och efterfrågan på såväl assistanshundar som till exempel läshundar och liknande ökar.

Den enda negativa trenden är den radikala minskningen av personal vid landets länsstyrelser. Länsstyrelsen har övertagit ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna, samtidigt som vissa län mer än halverat sin personalstyrka. Det rimmar illa med regeringens uttalande att djurskyddet i Sverige ska stärkas.

Branschen omsatte vid förra mätningen cirka 10 miljarder kronor årligen. Med tanke på ökningen av antal företag och yrkesverksamma torde även omsättningen ha ökat. Hur många miljarder djurbranschen omsätter kartläggs i en pågående studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) presenterar ”DYN-rapport 2016 – en kartläggning av djurbranschen”.

Att arbeta med och kring djur är populärt, rekryteringsbehovet är fortfarande stort i branschen och vi ser en ökad efterfrågan på utbildad och engagerad personal. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på www.djuryn.se

DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, läkemedelsindustri, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem samt fackförbund.


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Hundars välfärd kan se väldigt olika ut

Våra experter

Kan jag smitta hunden med min förkylning?

Tävla och vinn

Vill du bli en stjärna på rallylydnad?