Experten svarar: Hur påverkar cushings och diabetes hunden?

Experten svarar: Hur påverkar cushings och diabetes hunden?

Fråga: Min bichon frisé blev akut sjuk. Det konstaterades att hon fått diabetes. I samband med detta gjordes massor av undersökningar och diagnosen var cushings och diabetes. Hon blev akut steriliserad, eftersom det skulle kunna förbättra hennes utgångsläge vid behandlingen av sjukdomen. I dag får hon Vetoryl mot cushings samt 6 IE insulin morgon och kväll. I behandlingen ingår motion och special-foder för diabetiker.
Hur påverkar cushings kroppen? Hur höga doser av insulin kan man ge en hund och hur ser prognosen ut för ett bra hundliv?
Undrande matte

Svar: Jag förstår att du är orolig för hur det ska gå för din hund. Cushings sjukdom och diabetes är en tråkig diagnoskombination, eftersom det krävs så mycket av både djurägare och veterinär för att hunden ska kunna leva ett bra liv.

Cushings sjukdom är en sjukdom när binjurarna, som producerar kortisol börjar producera alldeles för mycket kortisol. Kortisol är ett kroppseget hormon, som fungerar på samma sätt som kortison. Det är livsviktigt och styr bland annat hur kroppen lagrar in fett och omvandlar muskler till socker. Det påverkar även vätskebalansen i kroppen.

Vid cushings sjukdom blir hunden törstig, hungrig, trött, går upp i vikt och får ofta tunnare päls. Eftersom sjukdomen gör att muskler bryts ned till socker går hunden med högre blodsocker än normalt. Kroppen hanterar situationen genom att frisätta mer insulin. Insulin för in sockret i kroppens celler så sockerhalten i blodet sjunker.

Det är vanligt att cushings sjukdom leder till diabetes. Ibland missar vi veterinärer att hunden har en bakomliggande cushings. Vi försöker behandla diabetesen men lyckas inte eftersom det höga blodsockret inte bara beror på insulinbrist utan även på ökad sockerproduktion. Det var tur att din veterinär lyckades diagnosticera båda sjukdomarna direkt.

Alla tikar som har diabetes måste kastreras så snabbt som möjligt då skendräktigheten orsakar ytterligare försämrad insulinproduktion vilket gör diabetesen svårare att kontrollera, så även där agerade din veterinär helt rätt.

En svårighet när man behandlar hundar som har cushings och diabetes är att medicininställningen vid båda sjukdomarna delvis baseras på hundens törst. När hunden blir mindre törstig vet vi att vi är på väg att hitta rätt dos. Eftersom både för mycket Vetoryl (medicin mot cushings) och för mycket insulin (medicin mot diabetes) är livsfarligt för hunden, får inget av läkemedlen överdoseras. Om hunden är fortsatt törstig är det svårt att veta om den är törstig på grund av för lite Vetoryl eller av för lite insulin.

Vanligtvis behöver du som djurägare ta minst ett urinprov varje dag för att mäta hur mycket socker som finns i urinen. Det är också en stor fördel om du lär dig ta blodprover för att kontrollera hundens blodsockernivå under dagen. Trots att du tar prover hemma måste du även regelbundet göra ett test som heter ACTH-stimulering hos din veterinär för att se att din hund inte står på en farligt hög dos av Vetoryl. Tyvärr visar ACTH-stimuleringen bara om dosen är för hög. Det finns inget test som visar när  dosen är för låg. Vi ökar Vetoryldosen utifrån hundens symtom (framför allt törst).

Olika hundar kan behöva väldigt olika doser insulin men det är viktigt att du är medveten om symtom på överdosering och att du sänker insulindosen om hunden inte har socker i urinen. Din hund kommer troligen behöva sänkt insulindos när cushings sjukdom är kontrollerad av Vetoryl.

Sammanfattningsvis kan hundar med cushings och diabetes leva ett bra liv, men för dig som ägare innebär det många veterinärbesök samt att du blir betydligt mer bunden än  genomsnittshundägaren. Om du vet att du inte har tid eller ork att ge insulin och mat på bestämda tider varje dag samt ta urinprov dagligen och ibland även blodprov kan det vara bättre att fundera på om din hund skall få somna in. Om du orkar och har råd kommer din hund med stor sannolikhet så småningom att må helt bra igen.
Hedvig Armerén


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Sandras blogg: Att leva ut sina känslor som hund

Våra experter

Kloka ord av Anders Hallgren

Tävla och vinn

Tävla med bästa bilden på din hund