20 HUNDSPORTER

20 HUNDSPORTER

Hitta din sport! Här finns träning och tävling för alla.

Att tävla och träna hundsport är något som framförallt ska vara roligt – ett kul sätt att umgås för både dig och din hund och som boostar relationen. I många hundsporter kan hunden dessutom få utlopp för både nedärvda kunskaper och behov samt överskottsenergi. Här hittar du 20 olika tränings- och tävlingsformer. Vilken passar dig och din hund?

1. AGILITY

Det här är en fartfylld sport där hund och förare skall klara en hinderbana på tid. Hindren kan bestå av till exempel gungbräda, säck, tunnel, däck och balansbom. Hunden bör vara minst ett år gammal och färdigvuxen innan man börjar träna på allvar då detta är en fysiskt krävande aktivitet för hunden.

Läs mer hos skk.se och hos agilityklubben.se


2. LYDNADSTÄVLING

Här tränas hunden att gå vid din sida och följa dig i olika vändningar. Hunden ska bland annat kunna sitta, apportera och hoppa över hinder. Det handlar om ett stort samarbete mellan hund och förare som ska utföras med hunden vid din sida men även på längre avstånd. Lydnad finns i fyra olika klasser där man flyttas upp allt eftersom godkänt prov är avklarat.

Läs mer hos skk.se och hos brukshundklubben.se


3. VILTSPÅRSPROV

Många tror att viltspår är något som endast jakthundar håller på med, men det är helt felaktigt. I viltspår är alla raser, även blandraser, välkomna att använda sin fantastiska nos. Proven görs på artificiella spår som läggs med blod till övervägande del i skogsbevuxen mark. Hunden hålls i en lina som inte får överstiga 10 meter. Det som bedöms på provet är spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

Läs mer hos skk.se


4. BRUKSPROV

I bruks börjar man i den lägsta klassen – appellklass – där ska lydnadsmoment utföras och dessa innehåller sådant som att hunden ska kunna gå fot, gå före, komma på inkallning, apportera, stanna kvar i platsliggande och hoppa över hinder. Det finns fyra olika klasser i lydnad; appell-, lägre-, högre- och elitklass.

De fem fältproven är; spår, sök, rapport, skydd och bevakning.

Läs mer hos brukshundklubben.se


5. RALLYLYDNAD

Den här sporten passar alla hundar. Det är inga fysiskt krävande moment för vare sig hund eller förare utan här är det samspelet som är det viktiga. Ekipaget går en bana där skyltar med olika moment som ska genomföras står angivet. På skylten kan det stå till exempel ”slalom”, ”skicka över hinder”, ”360 grader höger” och så vidare. Trots namnet så är detta alltså inte fråga om en tävling i ”rallyfart” utan en sport där kontakten mellan hund och förare är god.

Läs mer hos brukshundklubben.se


6. TRICK

Trickträning är en relativt ny och snabbt växande hundsport som ska passa alla. Här handlar det om prov, ingen blir placerad, utan antingen får ekipaget godkänt eller underkänt på proven. De lättaste tricken är bland annat att sätta upp framtassarna på något, snurra, tass i hand, gå under något eller att hålla ögonkontakt. Inom varje klass finns en lista på mellan 25-29 trick. Föraren väljer ut 8-11 trick som den visar upp per klass. För varje klass blir tricken på listan svårare. När tricksen sitter som de ska bedöms utförandet av en certifierad trickdoginstruktör, antingen digitalt eller på plats.

Läs mer hos Svenska Hundtrickklubben: shtk.se


7. FREESTYLE OCH HEELWORK TO MUSIC (HTM)

Det finns två grenar i freestyle, där freestyle är den ena och heelwork to music (HTM) är den andra. I de här grenarna handlar det om ett egenkomponerat lydnadsprogram som framförs till musik som du själv valt ut. I HTM finns dock tio fasta fotpositioner som programmet ska vara uppbyggt kring. På tävling bedöms ekipagens program utifrån tre kategorier: precision och samarbete, innehåll samt tolkning av musik. Alla hundar, alltså även blandraser, som fyllt 12 månader är välkomna att delta.

Läs mer hos skk.se och hos shfk.se


8. LURE COURSING

Det här är en tävlingsform för vinthundsraser samt ett antal vinthundslika urhundsraser. Vinthundarna jagade en gång i tiden hare och det är dessa jakter som lure coursing ska simulera. I tävlingsformen springer hundarna i par och jagar en simulerad hare i form av en trasa eller ett knippe plastremsor som löper i svängar över ett stort fält. Banan är mellan 700–1 000 meter och tävlingen är på två heat. Domarna bedömer bland annat hundens iver, förmåga att följa, rörlighet och uthållighet.

Läs mer hos Svenska Vinthundsklubben pklc.svvk.se


9. NOSEWORK

Liksom i viltspår så ska hunden söka upp dofter i olika miljöer, men här är det inte fråga om blod utan dofterna från eucalyptus, lagerblad och lavendel. Det finns fyra tävlingsklasser i nosework och det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga sökmoment genomförs på tid. Sökmomenten är behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Innan man kan ställa upp i en tävling måste hunden vara godkänd vid ett test där det gäller att hunden och föraren kan hitta en doftgömma.

Läs mer hos Svenska Nosework klubben, snwk.se


10. TJÄNSTEHUND

En viktig del i Svenska Brukshundklubbens verksamhet är att utbilda tjänstehundar. Det finns två varianter av dessa; räddningshundar och patrullhundar. Utbildningen sker hos Svenska Brukshundklubben och tävlingar anordnas för att dessa tjänstehundar ska få möjlighet till träning och aktivering. Även som privatperson kan du utbilda din hund till räddnings- eller patrullhund.

Läs mer hos brukshundklubben.se


11. VALLHUNDSPROV

Det här är i första hand ett arbetsprov för att testa hundens förmåga att valla får eller kor men tävlingar anordnas också. På en särskild bana innehållande grindar, fållor och stängsel ska hunden på förarens anvisningar valla djuren runt banan. Tävlingsmomentet innehåller ett flertal olika moment som hunden ska utföra under tävlingens gång. Det finns ett flertal specialklubbar för de olika vallhundsraserna.

Läs mer på Svenska Vallhundsklubben, svak.se  


12. SPÅRPROV FÖR BLODHUND

Det finns spårprov specifikt för blodhundar och dessa är att likna vid bruksgrenen ”spår” med tillägget att blodhunden även ska kunna identifiera spårläggaren i en grupp av människor.

Läs mer hos blodhundsklubben.se


13. JAKTPROV

Det arrangeras drygt 30 olika jaktprov inom SKK-organisationen och dessa är en typ av arbetsprov som utvärderar hundars jaktliga förmåga. Proven är speciellt utformade för en viss typ av jakthund, till exempel så har skällande fågelhundar egna prov liksom älg-, vildsvin- och grythundar har sina speciella jaktprov.

Läs mer hos skk.se


14. VATTENPROV

Det här är ett prov för raser som har egenskaper som gör dem lämpade som livräddningshundar. Dessa är newfoundlandshund, landseer och även leonberger. En färdigutbildad hund ska kunna livrädda människor som hamnat i vatten.

Läs mer hos Svenska Newfoundlandshundklubben, snkinfo.wordpress.com


15. BOLLVALLNING

I bollvallning, eller treibball som är benämningen på tyska, står hundföraren vid målet och dirigerar därifrån sin hund. Hunden ska ”valla” fram bollar enligt förarens dirigering från start till mål. Här gäller ett gott samarbete och antal bollar och formationer beror på vilken klass man tävlar i.


16. HOOPERS

Det här är hundsporten där alla typer av hundar och människor kan delta, oavsett ålder och storlek. Namnet kommer av det engelska namnet för bågar, alltså hoopers, då det är just bågar, tunnlar, tunnor och staket som av hunden ska springas igenom, rundas och passeras.


17. PARKOUR

I parkour, eller dogparkour, används oftast omgivningen i naturen eller i en park, på stadens gator och torg. Hindren kan vara bänkar, stenar, träd, trappor och så vidare som hunden till exempel ska ska hoppa upp på, krypa under eller sätta tassarna på. Det finns hundklubbar som har byggt sin egen bana där man kan träna dogparkour.


18. FLYBALL

Det här är en fartfylld lagsport där fyra hundar och fyra förare ingår i varje lag. Varje hund i laget ska springa en stafett där sträckan är en rak bana och där ska fyra fasta hinder hoppas över. I slutet av hinderbanan står flyball-lådan. Hunden trampar på plattan som utlöser att en tennisboll kan fångas. Hunden ska ta bollen och sen ta samma väg tillbaka till föraren. Nu är det dags för hund nummer två att ge sig iväg på samma sätt. När alla fyra hundar har gjort klar uppgiften räknas tiden samman. Laget med snabbast tid vinner.


19. WEIGHT PULL

I tävlingsformen weight pull (WP) vinner den hund som drar det tyngsta lasset i förhållande till sin kroppsvikt. Man har en vikt, oftast en vagn på hjul eller räls och den ska dras av hunden fem meter. Hunden har en sele när den drar och det får inte förekomma vare sig hets eller fysiska korrigeringar. När hunden tränas kallas det för dragweigh (DW). Det är en träningsform som passar de flesta hundraser eftersom alla kan träna efter sina egna förutsättningar.

Läs mer hos Svenska Weightpullklubben swk.nu


20. DRAGPROV

Det finns hundar som älskar att få dra och i dragprov testas hundens dragförmåga med till exempel kärra eller släde. Det finns särskilda prov för polarhundsraserna och för sennenhundar men även en allmän draghundsport för alla dragvilliga hundar.

Läs mer hos brukshundklubben.se eller hos draghundsport.se


SAMTLIGA FOTON: GETTY IMAGES

Aktuellt