Nytt verktyg för bättre hälsa

Nytt verktyg för bättre hälsa

För att fortsätta förbättra hälsoläget bland de brakycefala (kortskalliga) raserna inför nu SKK central registrering för operationer av andningsvägarna för dessa raser.

Att avla på hundar som opererats på grund av andningsproblem är förbjudet i Sverige. För att förhindra att hundar som opererats ändå används i avel inför nu  Svenska kennelklubben, SKK, en central registrering för dessa ingrepp. Kliniken som utför operationen rapporterar vilken typ av ingrepp som gjorts samt hundens identitet. Förutom operationer kan även dödsfall och avlivningar till följd av brakycefal utformning rapporteras.

Utöver att förhindra att osunda hundar används i aveln ger rapporteringen från klinikerna SKK en möjlighet att följa utvecklingen av hälsoläget bland de brakycefala raserna.

Har du frågor angående rapportering och registrering av operationer av andningsvägarna kan du vända dig till SKKs avdelning för avel och hälsa.

(Källa: Svenska kennelklubben)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail