oktober 11, 2017

Skogen är stor nog för oss alla

Jakt kan vara svårt för oss sällskapshundägare att förstå. Jag har varit en av dem. En som inte såg skönheten i jakten. Idag, tack vare en flytt för många år sedan till Småland och därav möten med många dedikerade jägare och deras vackra hundar, har jag förstått vad de gör och varför. Inte bara för viltet, utan också för hundarna och för skogen.