Barn, bok och hund på biblioteket

Sigtuna bibliotek har stått i skymundan av de nya biblioteken i Märsta och Valsta. Men där händer också nya saker, med ett läshundsprojekt i spetsen.

”Här pågår ett skolprojekt med läshundar och barn”, står det på en skylt med en bild på en hund vid Sigtuna biblioteks entré. Det är stränga regler som gäller – ingen får komma in just då.

Barnbibliotekarie ­Paula Norrlid förklarar att det bara är ett barn och en hund i taget. Barnet ­läser en bok för en hund i 30 minuter. De sitter på en madrass med kuddar och avskärmning. Barnet får hålla om hunden och visa bilder för den. Hunden i sin tur sitter tätt intill. Tanken är att den lyssnar kravlöst och icke-dömande, vilket ska ge en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande.

Läshundarna finns på Sigtuna bibliotek en förmiddag i veckan under vårterminen. Några utvalda barn som går i årskurs tre på S:t Pers skola i Sigtuna deltar i projektet.

Läs hela artikeln på www.unt.se/sigtunabygden.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail